Voorzorgsmaatregelen Corona en vergaderingen gemeenteraad (07-07-2020)

Groepsfoto van de Capelse gemeenteraad

Om te voorkomen dat het Corona virus zich verder verspreid, zijn er allerlei maatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de Capelse gemeenteraad op een andere manier vergadert. De afgelopen maanden hebben we vooral digitaal vergaderd. Raadsleden vinden het prettiger om in het gemeentehuis bij elkaar te komen, dan digitaal te vergaderen. Daarom vergaderen we de komende tijd weer zoveel mogelijk in het gemeentehuis. We volgen de maatregelen en de adviezen van het RIVM op. Wat betekent dit de komende tijd voor de vergaderingen van de gemeenteraad?

Belangrijke vragen en antwoorden op een rij:

1. Zijn er de aankomende periode vergaderingen en bijeenkomsten?

  • Op maandag 13 juli vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering start dan om 16 uur. Dinsdag 14 juli vergadert de gemeenteraad als het nodig is verder.
  • Van 20 juli t/m 30 augustus zijn er geen vergaderingen vanwege de zomervakantie.

 Bekijk alle agenda’s en vergaderstukken in de raadskalender op https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl

2. Hoe wordt er vergaderd?

De afgelopen tijd heeft de gemeenteraad vooral digitaal vergaderd. Nu komen raads- en burgerraadsleden weer vaker fysiek bij elkaar om te vergaderen. We volgen de richtlijnen van het RIVM op. De commissievergaderingen en themabijeenkomsten worden in het gemeentehuis gehouden. De gemeenteraad vergadert op 13 juli ook weer in de raadzaal. 

De meeste vergaderingen zijn in de raadzaal. Deze zaal is groot genoeg om de richtlijnen van het RIVM goed op te kunnen volgen. Daarnaast heeft het gemeentehuis nog een andere grote vergaderzaal, die geschikt is om in deze tijden te vergaderen. We houden goed rekening met de 1,5 meter afstand en dat betekent dat er minder mensen in de vergaderzaal aanwezig kunnen zijn. Daarnaast werken we met aparte in- en uitgangen en wordt er bij wisseling van sprekers extra schoongemaakt. Er is zeer beperkt plaats voor publiek. Wij vragen u om de vergaderingen vanuit uw eigen luie stoel thuis online te volgen via de raadskalender.

3. Zijn de vergaderingen openbaar?

Ja maar in de vergaderzalen zijn bij fysieke vergaderingen, vanwege de 1,5 meter afstand, zeer beperkte plaatsen voor publiek. U kunt de vergadering beter thuis online volgen via: capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl. Vergaderingen vanuit de raadzaal zijn op videobeeld te volgen.  Volg de raadsvergadering ook via Twitter: @Capelse_Raad

4. Mag de gemeenteraad ‘fysiek’ vergaderen terwijl bijeenkomsten nu verboden zijn?

Ja de gemeenteraad mag fysiek vergaderen. Georganiseerde samenkomsten (max. 100 personen) zijn tot 1 juli verboden. Uitzonderingen zijn onder andere wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals vergaderingen van de gemeenteraad. Deze zijn toegestaan.

5. Hoe kan ik mijn mening geven?

De gemeenteraad vindt het gesprek met de stad en mening van inwoners van groot belang bij het nemen van besluiten. Inwoners kunnen inspreken bij commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Dit kan zowel bij digitale als fysieke vergaderingen. Aanmelden: griffie@capelleaandenijssel.nl of bel 010-2848487. Meer informatie over inspreken.

6. Hoe bekijk ik de vergaderstukken of volg ik de vergadering?

Alle informatie over de vergaderingen treft u online aan in de raadskalender. U kunt vergaderingen rechtstreeks volgen, terugkijken of luisteren en alle agendapunten en vergaderstukken bekijken. Ook ziet u hoe er tijdens de raadsvergadering gestemd is.

Meer informatie over de vergadervormen van de gemeenteraad of over de vergaderkalender en de onderwerpen waarover de raad vergadert staan op de site van de gemeenteraad: www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad Kijk voor de vergaderagenda ook op capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl. En volg de raad via Twitter @Capelse_Raad, Facebook en de nieuwsbrief.