Vergaderingen van de raadscommissies in september (09-09-2019)

Foto van een van de microfoons in de raadzaal

De gemeenteraad is terug van het zomerreces. In september vergaderen de raadscommissies. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het vergadercentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. 

U treft een overzicht aan van de agendapunten die tijdens de vergaderingen behandeld worden. De volledige agenda’s treft u aan in de raadskalender. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Commissie Stadsontwikkeling en –Beheer
Maandag 16 september  Aanvang: 20:00 uur

Agenda:

  • Gemeenschappelijke regelingen: DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Bestemmingsplan ’s-Gravenweteringpark (definitief besluit)

Commissie Samenleving en Economie
Dinsdag 17 september  Aanvang: 20:00 uur

Agenda:

  • Gemeenschappelijke regelingen
  • Rekenkamerrapport “Niet zonder schuld. Onderzoek naar schulddienstverlening’’
  • Actieplan versterken schuldenaanpak

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen Toezeggingen VERVALT
Maandag 23 september  Aanvang: 19:30 uur

Er zijn geen vragen of opmerkingen van raadsleden over de toezeggingen, daarom vervalt deze vergadering. De Toezeggingen kunt u bekijken in de raadskalender

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen
Maandag 23 september  Aanvang: 20:00 uur

Agenda:

  • Gemeenschappelijke regelingen
  • Archiefverordening 2019 en Beheerregeling Informatiebeheer 2019
  • Auditplan gemeente Capelle aan den IJssel 2019
  • Procesvoorstel evaluatie en aanbestedingstraject accountant

Inspreken bij vergaderingen van de raadscommissies

Capellenaren kunnen na aanmelding gebruik maken van het spreekrecht tijdens de commissievergaderingen. U kunt over onderwerpen inspreken die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Aanmelden kan tot 12 uur op de dag van de vergadering bij het secretariaat van de griffie: E-mail: griffie@capelleaandenijssel.nl Telefoon: 010-284 84 87

Agenda’s en vergaderstukken

De vergaderingen vinden plaats in het vergadercentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg. Sommige vergaderingen of agenda’s van vergaderingen kunnen besloten worden behandeld zonder publiek. Bekijk de agenda’s en vergaderstukken in de raadskalender.

Beluister

De commissievergaderingen zijn gelijktijdig via audio te beluisteren. U kunt de vergaderingen terugluisteren per spreker en per onderwerp via de raadskalender .