Thema avond en commissievergadering (04-06-2020)

Dit item is verlopen op 11-06-2020.
Foto microfoon nieuwe raadzaal

Komende week zijn er twee vergaderingen: Thema avond woningbouwplanning  op 8 juni en gecombineerde commissie over de jaarverslagen op 10 juni. U kunt deze vergaderingen live volgen via de raadskalender. Het gemeentehuis is gesloten voor publiek in verband met de voorzorgsmaatregelen rond het Corona virus.

Thema avond Woningbouwplanning

Maandag 8 juni Aanvang: 20:00 uur

Raads- en burgerraadsleden worden geïnformeerd over het Capelse woningbouwprogramma en de lopende projecten. Daarnaast geeft Havensteder inzicht in de portefeuillestrategie sociale huurvoorraad.

Gecombineerde commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en Samenleving en Economie inzake jaarverslagen

Woensdag 10 juni Aanvang: 20:00 uur

De leden van de commissie bespreken verschillende jaarverslagen:

  • Jaarverslag gemeentelijke Kinderombudsman
  • Jaarverslag gemeentelijke Ombudsman
  • Jaarverslag Rekenkamer 2019
  • Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019
  • Jaarverslag 2019 Intern Klachtrecht gemeente Capelle aan den IJssel/Jaarverslag 2019 Intern Klachtrecht Sociale Zaken GR IJSSELgemeenten

Inspreken bij vergaderingen van de raadscommissies

Tijdens deze digitale commissievergadering kunnen inwoners inspreken of kan de bijdrage voorgelezen worden. 

Capellenaren kunnen na aanmelding gebruik maken van het spreekrecht tijdens de commissievergaderingen. U kunt over onderwerpen inspreken die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Aanmelden kan tot 12 uur op de dag van de vergadering bij het secretariaat van de griffie: E-mail: griffie@capelleaandenijssel.nl Telefoon: 010-284 84 87. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Meer informatie over inspreken: www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad/praat-met-de-raad

Bekijk en beluister

Bekijk de actuele agenda’s en vergaderstukken in de raadskalender.U kunt de vergaderingen live op video bekijken (met ondertiteling) en beluisteren. Het gemeentehuis is gesloten voor publiek vanwege de voorzorgsmaatregelen rond het Corona virus. U kunt de vergaderingen ook terugluisteren of terugkijken (raadsvergaderingen) per spreker en per onderwerp via de raadskalender.