Terugblik raadsbrede commissie (12-10-2021)

Op maandag 4 oktober vergaderde raads- en burgerraadsleden in een raadsbrede commissie over het Actieplan Corona. U leest een verslag op hoofdlijnen.

Terugblik raadsbrede commissie Actieplan Corona

De afgelopen maanden heeft het college gewerkt aan een Actieplan corona voor Capelle aan den IJssel. In het plan staat wat er de afgelopen anderhalf jaar is gedaan en geleerd, waar de gemeente nu staat en wat ook na de coronacrisis behouden kan blijven. Ook heeft het college in het plan (mogelijke) acties benoemd.

Op maandag 4 oktober is een eerste conceptversie van het plan ter consultatie in een raadsbrede commissie aan de gemeenteraad en de WijkOverlegPlatforms (WOP’s) voorgelegd. Een aantal WOP’s heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun mening tijdens de commissievergadering in te brengen. Zij vroegen aandacht voor de jeugd, ontmoetingsplekken en groen. De aanwezige raadsleden waardeerden het werk dat was verzet om te komen tot dit plan. Er waren nog wel vragen over de financiële gevolgen van de acties die het college voorstelt en de planning van de acties.

De reacties uit de gemeenteraad en van de WOP’s neemt het college mee in het definitieve actieplan. Dit stuk zal voor besluitvorming aan de raad worden aangeboden op maandag 8 november. Vooraf vindt nog een commissiebehandeling op 1 november plaats over het Actieplan Corona. In deze commissie bespreken raads- en burgerraadsleden de wijzigingen op het stuk. Het gaat dan de toegevoegde financiële paragraaf, een samenvatting en een explicietere invulling van de acties.  Daarnaast consulteert het college economische partners voordat het definitieve stuk wordt vastgesteld. Ook wordt er een Capelse Coronamonitor toegevoegd.

Foto van het Actieplan Corona

Alles over deze vergadering terugvinden?

Ga naar de Raadskalender

In de raadskalender vindt u per vergadering:

  • agenda
  • vergaderstukken
  • kijk live of achteraf mee met video of geluid

Wist u dat u ook live kunt meeluisteren of meekijken met vergaderingen? En volgt u de gemeenteraad al via Twitter @Capelse_Raad?