Stelling GroenLinks over goede isolatie van alle woningen in 2030 (15-12-2021)

Lees de reacties van de politieke partijen uit de Capelse gemeenteraad op de stelling van de GroenLinks: ''De gemeente zorgt voor goede isolatie van alle woningen in 2030.''

''De gemeente zorgt voor goede isolatie van alle woningen in 2030''

Uitleg GroenLinks

Logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Woningen van vóór 1992 zijn vanaf de bouw onvoldoende geïsoleerd om betaalbaar verwarmd te kunnen worden, ongeacht de energiebron. Hoe eerder die goed (op standaardniveau 3) geïsoleerd zijn, hoe goedkoper voor de bewoners. Veel eigenaren weten echter niet wat ze moeten doen en hoe ze aan subsidies en leningen komen. Bovendien: Als je alle woningen in één straat tegelijk aanpakt, scheelt dat enorm in de kosten. De gemeente kan een project starten om straat voor straat, huis voor huis, een advies te geven en voor de particuliere eigenaar en de Vereniging Van Eigenaren de projectleiding over te nemen. Met particuliere verhuurders en corporaties maakt de gemeente afspraken. Voor zover de kosten niet gedekt worden door het rijk, worden de Eneco-gelden aangewend.

Meer lezen over GroenLinks

Voor- en tegenstanders 

Kijk wat de andere Capelse fracties vinden van de stelling van GroenLinks over goede isolatie van alle woningen in 2030. GroenLinks staat dikgedrukt in het overzicht omdat deze fractie de stelling leverde. 

Voor en tegenstanders Stelling ''De gemeente zorgt voor goede isolatie van alle woningen in 2030''
'
Voor Neutraal Tegen

PvdA

SP

CDA

GroenLinks

VVD

D66

ChristenUnie

Leefbaar Capelle

SGP

Reactie van Leefbaar Capelle: tegen

Logo Leefbaar CapelleEr ligt uiteraard een taak bij de gemeente om isoleren van woningen te stimuleren en te ondersteunen. Isoleren is immers een goed middel om energieverbruik te verlagen. Het is echter niet de taak van de gemeente om de rol van de huiseigenaar over te nemen, laat staan de uitvoering van isolatiemaatregelen te financieren met geld van de gemeente. Dat geld is van alle Capellenaren en Capellenaren die huren of hun huis al verduurzaamd hebben, betalen dan ook mee. Huiseigenaren en woningcorporaties hebben eigen verantwoordelijkheden en dat moeten we niet vermengen met gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden.

Meer lezen over  Leefbaar Capelle

Reactie van Capelse VVD: neutraal

Logo VVD Capelle aan den IJsselWoningisolatie is één van de maatregelen die woningeigenaren kunnen nemen om er warmpjes bij te blijven zitten. De Capelse VVD is voor keuzevrijheid om zelf te kiezen in welk tempo en welke oplossing goed is voor de eigen woning. De gemeente ondersteunt hier nu al met succesvolle projecten zoals het gezamenlijk inkopen van isolatie, coördinatie en voorlichting. De Capelse VVD vindt dit ook de rol van de gemeente, dichtbij de inwoner. Maar niet dat de gemeente de kosten van woningisolatie draagt. Dat is aan de rijksoverheid en de woningeigenaar samen. Zodat de warmtetransitie betaalbaar blijft voor iedere inwoner van Capelle.

Meer lezen over VVD

Reactie van D66: neutraal

Logo D66 Dapelle aan den IJsselD66 onderschrijft de noodzaak om tot een goede isolatie te komen voor alle woningen, ook van na 1992. Wij zijn van mening dat dit in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de huiseigenaren. De gemeente zal zeker een rol moeten spelen door huiseigenaren (ook die van huurwoningen) bewust te maken van de noodzaak om te verduurzamen door betere isolatie. Collectieve actie per buurt kan daarbij helpen. Het zou goed kunnen dat er Eneco-gelden worden ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van een lening voor de eigenaar, als de kosten niet door de rijksoverheid worden gedekt.

Meer lezen over D66

Reactie van SGP: tegen

Logo SGPDe SGP-fractie deelt de noodzaak van isolatie van woningen, dus over het gestelde doel zijn we het eens. Over wie verantwoordelijk is voor deze isolatie verschillen wij echter van mening met GroenLinks. Dat is wat ons betreft primair aan de eigenaar van de woning. Een goede communicatie-campagne, stimulerend advies vanuit de gemeente (of andere partijen) en het attenderen op financiële regelingen kunnen daarbij helpend zijn. Maar om huis aan huis langs de deur te gaan en als gemeente zelfs de projectleiding over te nemen, gaat te ver. Een stukje eigen verantwoordelijkheid is op zijn plaats.

Meer lezen over SGP

Reactie van PvdA: voor

Logo PvdA CApelle aan den IJssel Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente moet veel actiever. Dat begint bij goede voorlichting over isolatie en andere vormen van energiebesparing. Ook is het belangrijk dat bewoners worden geholpen als zij geen lening voor deze investeringen kunnen afsluiten. Op die manier kan iedereen meedoen en dragen we bij aan het voorkomen van energiearmoede in Capelle. Verder zijn we voorstander van een buurtgerichte aanpak, waarbij de buurten waar de meeste winst te behalen is het eerst aangepakt worden. Daarbij denken we in het bijzonder aan de woningcorporaties omdat huurders afhankelijk zijn van de investeringen die de verhuurder wil doen.

 Meer lezen over PvdA

Reactie van SP: voor

Logo SPSpotjes op tv, belastingvoordeeltjes en aandacht vanuit de gemeente: huiseigenaren weten inmiddels wel van het wat en hoe om met overheidssteun woningisolatie te optimaliseren. Collectieve aanpak, met coördinerende rol van de gemeente, zal bijdragen om “rompslomp” én de kosten te verminderen. De SP is van mening dat er duidelijke afspraken met verhuurders moeten zijn die ertoe leiden dat ook het isoleren van hun woningen prioriteit krijgt. De basis daarvoor is met Havensteder inmiddels gelegd. Inzet van Eneco-gelden, een duurzaamheidsfonds om letterlijk en figuurlijk gaten te vullen, kan daaraan bijdragen. Lager energieverbruik, voorkomen van energiearmoede. Maar hoe dan ook, actie! Want praatjes vullen geen gaatjes!

Meer lezen over SP

Reactie van CDA: voor

Logo CDA Capelle aan den IJsselOm Capelle duurzamer te maken, zal iedereen bereid moeten zijn stappen te zetten; de gemeente, inwoners, (maatschappelijke)organisaties en bedrijven. Het CDA wil dat de gemeente hierin het voortouw neemt. Recent hebben wij gevraagd te kijken hoe bewoners van jaren ’50 en -'60 woningen en bewoners met een laag inkomen op weg geholpen kunnen worden. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Het gemeentelijk Energieloket en de lokale kennis vanuit het Energie Collectief Capelle vervullen hierin een belangrijke rol. Hierop moet de gemeente niet bezuinigen. Inzet van een deel van Eneco-gelden draagt bij aan de continuïteit om te blijven werken aan de duurzaamheidsopgave die voor ons ligt.

Meer lezen CDA

Reactie ChristenUnie: neutraal

Een prachtig streven is het zeker: alle oude woningen goed geïsoleerd. Dat uitgangspunt spreekt ons zeker aan. De financiële haalbaarheid voor ons als gemeente is echter een vraagteken, zeker als het Rijk geen ruime financiële vergoeding voorhanden heeft. Wel wil de CU zich zeker hard maken voor isoleren, het past bij de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas. De gemeente is een belangrijke schakel in deze transitie door subsidies inzichtelijk te maken en door zelf ook financiële vergoedingen beschikbaar te stellen. Alle kleine beetjes helpen voor een duurzaam Capelle in 2050!

Meer lezen over ChristenUnie

Alle stellingen ziet u op de pagina Stellingen van de Capelse politiek.