Stelling D66 over meer kunstgrasvelden en kleedkamers voor Capels voetbal (12-10-2021)

Lees de reacties van de politieke partijen uit de gemeenteraad op de stelling van D66 Capelle aan den IJssel: "De gemeente moet voor meer kunstgrasvelden en kleedkamers zorgen, zodat Capelse voetballers elk weekend bij hun eigen club kunnen spelen."

Foto van voetballers bij stelling d66

"De gemeente moet voor meer kunstgrasvelden en kleedkamers zorgen, zodat Capelse voetballers elk weekend bij hun eigen club kunnen spelen "

Uitleg D66

Logo D66 Dapelle aan den IJssel

Als gemeente willen we zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, daarvoor nemen we dan ook goede initiatieven. Maar voetballende Capellenaren worden geconfronteerd met veel afgelastingen van wedstrijden en onmogelijkheden. Dit komt omdat er capaciteitsproblemen bij de voetbalverenigingen zijn. Deze problemen kunnen opgelost worden door bij SVS en CVV Zwervers één grasveld te voorzien van kunstgras. Bij VV Capelle zijn meer kleedkamers nodig. Helaas blijft het tot op heden bij monitoren en verbeteren van de kunstgrasvelden. Iets wat de afgelopen jaren ook al is gebeurd en niet succesvol is gebleken.

D66 wil dat de problemen nu echt aangepakt worden, zodat de voetballende Capellenaren kunnen doen wat zij het liefst doen: Voetballen.

Meer lezen over D66

Voor- en tegenstanders 

Kijk wat de andere Capelse fracties vinden van de stelling van de Capelse VVD over geen lastenverhoging. Capelse VVD staat dikgedrukt in het overzicht omdat deze fractie de stelling leverde. 

Voor en tegenstanders Stelling "Geen lastenverhoging"
Voor Neutraal Tegen

D66

SP

CDA

ChristenUnie

GroenLinks

Leefbaar Capelle

VVD

SGP

PvdA

Reactie van Leefbaar Capelle: neutraal

Logo Leefbaar Capelle Leefbaar Capelle heeft zich in de afgelopen periode in de gemeenteraad sterk gemaakt voor een structurele oplossing van de capaciteitsproblemen bij de voetbalverenigingen en vindt het bieden van perspectief voor de toekomst belangrijk. Sportief Capelle heeft onderzoek gedaan naar de staat van de natuurgrasvelden en adviseerde om noodzakelijke maatregelen te nemen. Mochten de resultaten hiervan niet het gewenste effect opleveren, dan zal Leefbaar Capelle alles in het werk stellen om de vervanging van de natuurvelden in kunstgrasvelden bij CVV Zwervers en SVS te realiseren voor de start van het voetbalseizoen 2023/2024. Voor de kleedkamers bij VV Capelle is verder onderzoek noodzakelijk.

Meer lezen over  Leefbaar Capelle

Reactie van Capelse VVD: neutraal

Logo de Capelse VVDDe Capelse VVD wil goede sportvoorzieningen voor álle Capelse sportverenigingen. Wij zijn trots op (de vrijwilligers van) onze voetbal-, tennis-, hockey-, honkbal-, basketbal-, volleybal-, badminton-, denk-, golf-, en andere sportverenigingen. Net zoals D66 wil de Capelse VVD graag investeren in mooie sportaccommodaties voor voetbalclubs. Echter, D66 geeft niet aan hoe zij dit willen betalen. Met een lastenverhoging voor Capellenaren of door andere sportverenigingen te korten? Is dat “nieuw leiderschap”? De VVD vindt dat onverantwoord en wil álle verenigingen voorzien van goede voorzieningen, zonder lastenverhoging voor Capellenaren. Dit bereiken we met de gemaakte afspraken tussen Sportief Capelle en de verenigingen.

Meer lezen over VVD

Reactie van SGP: neutraal

Logo SGP De SGP vindt beweging (waaronder ook sporten) belangrijk voor onze fysieke en mentale gezondheid. In de achterliggende maanden heeft het Corona-virus onze samenleving ingrijpend geraakt en is het belang van bewegen in de buitenruimte extra onderstreept.

Deze stelling gaat specifiek in op knelpunten van drie sportverenigingen. Deze knelpunten moeten (uiteraard) serieus genomen worden door de wethouder en Sportief Capelle om zo in gezamenlijkheid een oplossing te vinden. De SGP vindt het echter belangrijk dat bij het vinden van oplossingen voor knelpunten er in de volle breedte naar de buitenruimte en sportaccommodaties in Capelle zal worden gekeken.. 

Meer lezen over SGP

Reactie van PvdA: tegen

Logo PvdA CApelle aan den IJssel Als PvdA vinden wij bewegen belangrijk, zowel voor lichaam als geest. Sport en cultuur is belangrijk en verbetert de kwaliteit van leven. De gemeente Capelle heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de sportvoorzieningen bij Sportief Capelle gelegd. Hun advies is dat er niet op korte termijn grote ingrepen nodig zijn voor de sportvelden en kleedkamers. Als PvdA Capelle vinden we dat we als politiek niet hapsnap op de expertise van Sportief Capelle moeten inbreken. We moeten de beschikbare middelen zorgvuldig verdelen zodat zoveel mogelijk inwoners worden gestimuleerd -en in staat gesteld worden- om dichtbij en betaalbaar te bewegen. 

Meer lezen over PvdA

Reactie van SP: voor

Logo SPNiets is frustrerender voor (sport)verenigingen en hun leden als door een gebrekkige accommodatie activiteiten niet kunnen doorgaan. De SP vindt het dan ook hoogste tijd dat de gemeente gehoor -en invulling- geeft aan dit inmiddels bekende en veelvuldig besproken probleem. De gemeenteraad staat bovendien in meerderheid positief ten opzichte van de geuite wensen van deze verenigingen. Daarnaast zou het goed zijn als de gemeente (en Sportief Capelle) vaart maken met een inventarisatie van behoeften bij andere verenigingen, zodat sport- en andere activiteiten doorgang kunnen blijven vinden in passende accommodaties met de juiste voorzieningen.

Reactie van CDA: voor

Logo CDA Capelle aan den IJssel Het CDA wil het sporten bij de jonge, volwassene en senioren doelgroepen zoveel mogelijk faciliteren. De conditie van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties is de basis. Wij vragen het College om actie te ondernemen en de situatie bij de voetbalverenigingen rondom kunstgras en kleedruimtes op te lossen. Voor de lange termijn verkennen wat er nodig is om de gebruikswaarde van deze accommodaties te verbeteren en te verduurzamen. Hierbij valt te denken aan het verbinden van sport met de (openbare) buitenruimte en het multifunctioneel inzetten van accommodaties. Wij zetten in op een veilig en toegankelijk sportklimaat, zodat iedereen kan sporten.  .   

Meer lezen CDA

Reactie van ChristenUnie: voor

Logo ChristenUnie Capelle aan den IJsselDe ChristenUnie is voor breedtesport. Dat is immers belangrijk voor de stad: veel Capellenaren krijgen zo de mogelijkheid om gezond en sociaal te bewegen. Als kunstgrasvelden in plaats van grasvelden daarbij helpen dat er vaker gevoetbald kan worden, dan zijn we voor. Meer kleedkamers is dan een logisch gevolg van meer voetbal. Wat voor voetbal geldt, geldt voor alle binnen- en buitensporten. Daarom vinden we dat niet specifiek gekeken moet worden naar voetbal. Die daarmee bevoordeeld wordt ten opzichte van andere soorten breedtesport. Wellicht is het haalbaar de voetbalclubs zelf een deel te laten betalen, eventueel met het realiseren van een daartoe geschikte speciale actie.

Meer lezen over ChristenUnie

Reactie GroenLinks: voor

Logo GroenLinks Capelle aan den IJsselHet is natuurlijk een mooi plan om voetbalclubs te laten spelen op gemeentelijke kunstgrasvelden. Wel vindt GroenLinks ook dat we voetbal niet moeten voortrekken boven andere sporten en verenigingen. En zijn ook scouting verenigingen, er wordt gekorfbald, gehockeyd, noem het maar op. Al deze clubs verdienen het om door de gemeente op een of andere manier geholpen te worden. Dit kost natuurlijk ook een hoop geld en het kan volgens GroenLinks niet zo zijn dat de voetbalclubs mooie velden krijgen van de gemeente terwijl de scouting een slecht onderhouden clubhuis heeft. Een goed plan dus maar denk breder dan voetbal.

Woensdag 27 oktober volgt de stelling van de SGP. Alle stellingen ziet u op de pagina Stellingen van de Capelse politiek.