Stelling CDA over investeringen in verkeersveiligheid rond scholen (23-11-2021)

Lees de reacties van de politieke partijen uit de Capelse gemeenteraad op de stelling van het CDA: ''De gemeente moet meer investeren in de verkeersveiligheid rondom de scholen.''

''De gemeente moet meer investeren in de verkeersveiligheid rondom de scholen.''

Uitleg CDA

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Iedere werkdag is het rondom de haal- en brengtijden spitsuur bij de basisscholen. Veel autoverkeer en daar doorheen laverende lopende of fietsende ouders en kinderen. Wij willen het met de fiets brengen en halen - en zelfstandig fietsen - stimuleren. Daar maken wij geld voor vrij.

Als gemeente gaan we ieder jaar met een aantal scholen, ouders, kinderen en omwonenden kijken naar de verkeersveiligheid. Wat kunnen we rondom de scholen verbeteren, hoe houden we dit samen veilig voor onze kinderen en de buurt en hoe kunnen we het fietsen bevorderen. 

In Capelle doen weinig basisscholen mee met het fietsexamen. Het streven van het CDA is dat iedere basisschool meedoet, zodat meer kinderen met hun ouders op de fiets naar school willen gaan.

Meer lezen CDA

Voor- en tegenstanders 

Kijk wat de andere Capelse fracties vinden van de stelling van het CDA over investeringen in verkeersveiligheid rond scholen. CDA Capelle aan den IJssel staat dikgedrukt in het overzicht omdat deze fractie de stelling leverde. 

Voor en tegenstanders Stelling ''De gemeente moet meer investeren in de verkeersveiligheid rondom de scholen.''
''
Voor Neutraal Tegen

 D66

SGP

PvdA

SP

CDA

ChristenUnie

GroenLinks

VVD

Leefbaar Capelle 

Reactie van Leefbaar Capelle: tegen

Logo Leefbaar CapelleVeiligheid heeft voor Leefbaar Capelle de hoogste aandacht. En veiligheid van onze jeugd geniet topprioriteit. Onze Capelse kinderen worden (te) vaak met de auto naar school gebracht. Het bevorderen van fietsen is natuurlijk prima. Maar het meedoen van scholen aan het fietsexamen, zorgt er niet voor dat meer ouders hun kind met de fiets naar school brengen. Het is belangrijk om preventie te bevorderen. Dit is niet direct een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar eerder van de scholen. Het is aan de scholen om steeds met de ouders in gesprek te gaan en te blijven over de verkeersveiligheid.

Meer lezen over  Leefbaar Capelle

Reactie van Capelse VVD: neutraal

Logo VVD Capelle aan den IJsselVeiligheid is prioriteit voor de Capelse VVD. Dat geldt ook voor verkeersveiligheid. Om die reden hebben wij de gemeente deze maand nog gevraagd om het belang van goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen van (jonge) Capellenaren. Helaas geeft het CDA niet aan waar nog sprake is van onveilige situaties. Recentelijk heeft de gemeente 16 schoolzones aangelegd om automobilisten op schoolgaande kinderen te attenderen. De VVD steunt maatregelen die de verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren, maar die neemt de gemeente al. Het is wel belangrijk dat de gemeente regelmatig blijft overleggen met scholen en ouders om eventueel onveilige situaties zo snel mogelijk op te lossen.

Meer lezen over VVD

Reactie van D66: voor

Logo D66 Dapelle aan den IJsselLopend of op de fiets, veilig naar school zou de norm moeten zijn. D66 heeft enkele aanvullingen op de fiets. Is het niet een idee om kinderen (en ouders) in praktische zin te coachen in het naar school gaan op de fiets? De veiligheidsmaatregelen zouden primair gericht moeten zijn op het veilig bereiken van de school. Denk aan (bewaakte) oversteekplaatsen. We gaan ervan uit dat alle kinderen een fiets hebben, is dit wel waar? Deelname aan het fietsexamen is een goede zaak, maar komt pas in groep 8. Dat zou eerder moeten worden gedaan.

Meer lezen over D66

Reactie van SGP: voor

Logo SGPDe SGP steunt de oproep van het CDA om te investeren in de verkeersveiligheid rondom scholen. Wij zouden ons dan niet willen beperken tot de basisscholen, maar voor alle scholen in de gemeente. Fietsen moet gepromoot en aantrekkelijker worden en de fietsende en wandelende scholieren meer beschermd. Het fietsexamen in groep 7 is mooi voor het zelfstandig fietsen van deze scholieren, maar belangrijk is ook het stimuleren van de ouders met de kleinere kinderen om te fietsen. Veilige, brede en opvallende fietsroutes rondom de scholen en goed verlichte oversteekplaatsen zijn hierbij onmisbaar. Een jaarlijkse campagne op alle scholen helpt zeker!

Meer lezen over SGP

Reactie van PvdA: voor

Logo PvdA CApelle aan den IJssel Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen lopend of op de fiets naar school toekomen. Beweging voor schooltijd vergroot de concentratie op school, verhoogt het welzijn van kinderen én ouders en is beter voor het milieu. We willen ouders verleiden om de auto vaker te laten staan. We willen meer fietspaden, voldoende fietsstallingen bij scholen en veilige en kindvriendelijke fietsroutes naar scholen. We kiezen binnen wijken standaard voor 30 km per uur. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. We brengen in kaart waar er gevaarlijke situaties zijn, zoals geparkeerde vrachtwagens op fietsstroken, en pakken deze aan.

 Meer lezen over PvdA

Reactie van SP: voor

Logo SP Op de fiets naar school, in een veilige omgeving. Het lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. De trend om kinderen met de auto te brengen blijkt ondanks landelijke campagnes moeilijk te doorbreken. Gebrekkige fietsvaardigheid van kinderen en ouders, onveilige fietsroutes. Allemaal factoren die meespelen. Wij zijn het dan ook eens met de stelling dat we in onze gemeente meer moeten doen om daar verbetering in te brengen. En niet alleen met een financiële investering voor het aanpassen van de buitenruimte, invoeren 30 km. maximumsnelheid en gescheiden rijbanen. Maar zeker ook in de bewustmaking. Het algemeen invoeren van het fietsexamen is daarin een goede stap.

Meer lezen CDA

Reactie van ChristenUnie: voor

Logo ChristenUnie Capelle aan den IJsselDit onderwerp kunnen we niet aan de scholen zelf overlaten, het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid: it needs a village to raise a child! Daar hoort het juiste voorbeeldgedrag bij, waarvoor soms nudging noodzakelijk is: hoe helpen we de ouders/verzorgers om hun kind te leren veilig zelfstandig naar school te komen, dus bij voorkeur lopend of op de fiets? Alle Capelse kinderen gunnen we een fietsverkeersdiploma (en indien nodig financiële hulp bij aanschaf van een fiets). Een frisse neus aan het begin van de dag voor iedereen en geen onveilige opstoppingen rond scholen meer.

Meer lezen over ChristenUnie

Reactie GroenLinks: voor

Logo GroenLinks Capelle aan den IJsselGroenLinks is het helemaal eens met deze stelling. Taxiënde auto’s zorgen bij haal- en brengtijden voor gevaarlijke situaties in combinatie met zwaaiende en overstekende kinderen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de openbare ruimte nemen en in samenwerking met de scholen maatregelen treffen voor autovrije haal- en brengtijden. De fiets is een prima alternatief, veiliger, beter voor de gezondheid en het milieu.

Meer lezen over GroenLinks

Woensdag 8 december volgt de stelling van ChristenUnie. Alle stellingen ziet u op de pagina Stellingen van de Capelse politiek.