Reacties van de fracties op de Voorjaarsnota 2019 (10-07-2019)

De gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welk beleid worden uitgegeven en welke financiële middelen daarvoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn (baten). U leest de reacties van de gemeenteraadsfracties op de voorjaarsnota.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 juli wordt de voorjaarsnota 2019 besproken. U kunt de voorjaarsnota zelf bekijken via de raadskalender (bij de stukken van de raadsvergadering van 15 juli).

Leefbaar CapelleLogo Leefbaar Capelle
We mogen niet mopperen

Toen we begonnen leek het er even op dat we een heleboel zaken moesten gaan schrappen, omdat de financiële situatie op langere termijn er wat somberder uit zag. Het is fijn om Capelle nu te laten weten dat na doorrekening en het ontvangen van extra geld vanuit de overheid, de somberheid meevalt.  Het college werkt hard aan het realiseren van de opgelegde ambities en plannen, zoals beschreven in het coalitie akkoord.

Voor wat betreft het sociale domein deelt Leefbaar Capelle de uitgesproken zorgen. Hier wordt en moet door ontwikkeld worden. Wij zijn ons bewust van het feit dat dit domein voor iedere Capellenaar een zeer belangrijke rol (kan) spelen. Met de meeste Capellenaren gaat het goed en dat moet zo blijven. Weten hoe onze Capellenaren zich voelen en daar waar nodig snel en adequaat helpen, staat voor Leefbaar Capelle bovenaan. Een terugkerend thema is het hoofd te bieden aan de dagkoersen, gesteld vanuit de overheid. Wijzigingen in wetgeving betekent een uitdaging op lokaal niveau. MEER doen met minder betekent: vinger aan de pols houden en blijven aanscherpen daar waar mogelijk.

Wij ondersteunen de voorstellen ter intensivering van het sociaal domein. De huiskamer van de wijk, een nu al bruisende plek in Fascinatio waar voor en door bewoners activiteiten worden georganiseerd en ontplooid. Speciale aandacht gaat uit naar het kinderlab in Schollevaar. De jeugd heeft de toekomst en dat is waar wij voor staan. Trots is Leefbaar Capelle op een plek waar ouders en kinderen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en een luisterend oor vinden. Een plek die zo nodig blijkt te zijn, willen wij graag uitrollen naar andere wijken. In het verlengde daarvan aandacht blijven geven aan onderwijs, sport cultuur en recreatie.

Op het gebied van de Wmo wordt door het college eveneens sterk ingezet. Deze meldingen blijven stijgen. Binnen de mogelijkheden doen hetgeen het beste is voor de Capellenaren: tijdig geïnformeerd worden en tijdig bijsturen daar waar nodig, dat is wat wij verwachten van het college.

Veiligheid, een thema waar Leefbaar Capelle van begin af aan op inzet en blijft inzetten. Het gaat goed in Capelle, de cijfers laten een dalende trend zien. Wij ondersteunen de aanraming voor meer FTE. De handhavers doen heel goed werk, zijn enthousiast en willen graag meer doen. Om de trend te continueren staat Leefbaar Capelle achter dit besluit en steunen de handhavers in hun gedrevenheid Capelle NOG veiliger te maken.

Capelle wordt mooier en mooier. Inmiddels kunnen we de resultaten zien van wat er de afgelopen periode in werking is gezet. Het centrum wordt prachtig en de langverwachte revitalisering van De Scholver is een feit. Ons college is ambitieus, wil door, zit  niet stil en met het oog op morgen ontstond er een nieuwe ambitie om het Rivium te onderwerpen aan een heuse transformatie. Deze transitie wordt gesteund door ons, maar vergt wel aandacht en oplettendheid wat Leefbaar Capelle betreft.

Kortom: wij zijn tevreden met de voorjaarsnota en vinden teven dat in de nota op juiste wijze invulling wordt gegeven aan adviezen gevormd in de raadswerkgroepen. Een constructieve werkwijze die wij graag met elkaar doorzetten!

VVDLogo Capelse VVD
Nieuw beleid zonder lastenverhoging

Voor de Capelse VVD ligt hier een voorjaarsnota waarin te lezen is dat het college in haar eerste jaar woord heeft gehouden. Capelle investeert al jaren in goed wonen, in een veilig Capelle en wij lezen dat deze ambities ook tot het beleid horen voor de komende jaren zonder lastenverhoging! Voor de Capelse VVD laat dit zien dat er zorgvuldig is gekeken naar wat nodig is en wat wenselijk. Wij zien te vaak om ons heen dat de wensenlijstjes van bestuurders en politici leiden tot torenhoge lasten voor inwoners en ondernemers. Deze voorjaarsnota laat zien dat dit niet de Capelse mentaliteit is.

Veiligheid is één van de speerpunten van de Capelse VVD en wij zijn blij om te lezen dat aan de vraag om extra handhavers gehoor is gegeven. Capelle krijgt er drie handhavers bij. Eén van de belangrijke aandachtspunten van de handhavers wordt wat ons betreft de afvalproblematiek. Afval hoort in de container en niet ernaast.

Ook zijn wij tevreden met de `toezichthouder rechtmatigheid’ op het gebied van de Wmo en de jeugdhulp. Ook in Capelle is de VVD voor strenge handhaving en fraude moet hard worden aangepakt. Op die manier blijft het geld beschikbaar voor diegene die de hulp écht nodig hebben. Daarnaast wordt het fraudebewustzijn en de alertheid van de wijkteammedewerkers vergroot door middel van voorlichting. Hier is de VVD ook blij mee.

Sinds kort hebben wij, naast ganzen, ook beren aan de IJssel. Een fraai etablissement in combinatie met natuur en recreatie. Goed om te lezen dat de provincie hieraan een bijdrage levert met het project natuur en recreatie langs de Hollandsche IJssel. Wij vragen wel aandacht voor extra parkeerplaatsen.

De wens van de Capelse VVD om de onlinedienstverlening te verbeteren krijgt ook gehoor. Het is goed om te zien dat u vanaf september ook via WhatsApp contact kunt opnemen met de gemeente.

De VVD is blij om te zien dat in het programma economie aandacht wordt gegeven aan de creative tech campus. Een lang gekoesterde wens van de VVD. In het Rivium zijn nu een aantal toonaangevende hoofdkantoren en innovatieve bedrijven gevestigd. Door als gemeente samenwerkingspartners te verbinden kunnen we met de creative tech campus dit dé plek maken, waar startende zorg-technologie bedrijven en innovatieve startups uit onze regio naar op zoek zijn. Dat is niet alleen goed voor de werkgelegenheid in deze wijk; het creëert een duurzame voedingsbodem voor de Capelse ondernemers van de toekomst. De combinatie van creatieve denkkracht, wonen, werken en recreëren, geeft met de komst van mogelijk 5000 woningen - en tot 10.000 nieuwe Capellenaren - bovendien een boost aan dit mooie stukje Capelle aan de Maas. De Capelse VVD kijkt uit naar de uitwerking van dit plan en de nieuwe bestemming van een duurzaam Rivium.

Het kabinet heeft haar klimaatakkoord gepresenteerd. De Capelse VVD herkent een duidelijke lijn met de Capelse duurzaamheidsagenda. Wij zien uit naar de eerste resultaten die de wijkgerichte aanpak gaat opleveren voor de mensen in Capelle. En verwachten een uitvoeringsstrategie waardoor iedereen mee kan doen, zonder dat de lokale lasten worden verhoogd.

D66Logo D66
Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Ook zo genoten van het vrouwenvoetbal? Sarina Wiegman, de coach, weet elke keer met de juiste opstelling het veld op te gaan. Het elftal toont vechtlust en iedereen weet te vertellen, dat de meiden voor elkaar door het vuur gaan. Het team moet in balans zijn. Met alleen aanvallers word je zeker geen kampioen. In de gemeentepolitiek werkt het ook zo. In een gemeente moeten de plannen en uitvoering in balans zijn. En een goede coach luistert naar de spelers en houdt rekening met de tegenstander.

Nu naar de voorjaarsnota. Dat is als het ware het aanvalsplan en de opstelling. Maar de wedstrijd is al begonnen….De meesten van u zullen de voorjaarsnota niet gezien hebben. En als u hem wel ziet, oef…. Meer dan 160 pagina’s en nog veel grafieken. Saai, saai, wanneer wordt gespeeld? Als raadslid ben je zo ongeveer de analist met vragen: wat wordt de opstelling en welke tactiek gebruiken we en wat moeten we aanpassen?

Als D66 letten we scherp op een aantal punten.
Financiën: met je spaargeld ben je voorzichtig, dat is voor tegenvallers en mindere tijden. Het college (vergelijk het met Sarina Wiegman met haar trainingsstaf) moet voor de komende jaren goed op haar spaargeld letten. En je kan wel met geld tussen rekeningen schuiven, maar D66 vindt dat je voorzichtig moet zijn. Anders moeten u en ik straks de rekening betalen.

Met de economie gaat het heel goed, veel mensen hebben een baan. Maar nog niet iedereen. Als je lang niet hebt gewerkt, is weer gaan werken een hele stap. D66 wil dat de gemeente veel aandacht geeft aan de mensen die al lang niet meer een betaalde baan hebben gehad, iedereen aan het werk.

Het klimaat verandert of denkt u dat dit weer normaal is? Dat is het niet. Het gemeentebestuur wacht op het klimaatakkoord. In Capelle kunnen we intussen wel aan de slag met maatregelen, waarvan je weet dat ze helpen.

Sommige scholen hebben al nieuwbouw gekregen en dat worden er nog meer. Het programma hiervoor is er in vorige raadsperiode dankzij het initiatief van D66 gekomen. Niet iedereen verlaat een mooie school met een diploma. Jammer, jammer, weg kansen. We doen het slechter dan andere plaatsen. D66 wil meer actie om iedereen een mooie start te geven.

Afval: ergert u zich ook aan al het afval dat gewoon naast de container wordt gezet? Zo’n beetje in de trant van: bekijk het maar, ik ben mijn bankstel kwijt… De openbare ruimte is de huiskamer van ons allemaal. De gemeente gaat extra letten op de ‘ zo maar’ weggooiers en ja dat kost geld. Tegelijkertijd moet ook het grofvuil ophalen verbeteren.

Tot slot: Nieuw Rivium. Het is de bedoeling dat een behoorlijk deel van de kantoren wordt vervangen door een nieuwe woonwijk. Met tot 7000(!) nieuwe woningen. Als D66 fractie letten we op veel zaken: hoe is de wijk bereikbaar, wie kunnen er gaan wonen, is het duurzaam, wordt het prettig wonen? En ja zo’n grote wijk vereist investeringen. Dus we letten extra op de centen.

Logo SGP SGP
Is het glas half vol of half leeg?

Een glas dat voor de helft gevuld is, kun je half vol of half leeg noemen. Het is maar hoe je het bekijkt. Als we naar de begroting kijken, dan zien we dat deze de komende jaren weer keurig ‘sluit’. Maar ook dat een aantal indicatoren zich steeds verder de verkeerde kant op bewegen. Denk aan onze schuldquota. Als we naar het thema duurzaamheid kijken, dan ligt er enerzijds een uitgewerkte Duurzaamheidsagenda, maar zijn de meeste maatregelen weinig doortastend en ambitieus. Als we kijken naar het sociaal domein, dan lijken we het daar over het algemeen goed te doen, maar van de beloofde transformatie 2.0 zien we tot op heden heel weinig terug. Enerzijds zien we ambitieuze plannen om heel veel woningen toe te voegen aan onze voorraad, maar tegelijkertijd lijkt de schaarste aan bereikbare woningen alleen maar te groeien. We investeren volop in kwetsbare kinderen, maar de aanpak van eenzaamheid lijkt nog niet erg van de grond te komen.

Dat brengt ons bij een meer principiële opmerking. Als het gaat om de morele agenda van dit college, dan is die teleurstellend leeg. Met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen of uit angst om als bemoeizuchtig te worden weggezet, laten we heel wat maatschappelijke opgaven liggen. Voorbeelden te over. Het tegengaan van verslaving op allerlei gebied. Het vergroten van de weerbaarheid van jongeren op seksueel gebied. Het investeren in stabiele relaties. Het bevorderen dat we in Capelle omzien naar elkaar. Mensen bewustmaken van de schadelijkheid van kwetsend taalgebruik. Hier is het glas helaas niet voor de helft vol, maar vrijwel leeg. De SGP roept het college van harte op om hier actie op te ondernemen. We denken graag mee!

Half vol of half leeg. Dat geldt wel weer voor de bestuursstijl van het college van Leefbaar en VVD. Enerzijds zien we dat we constructief als raad samenwerken in een groot aantal werkgroepen en andere gremia en onze kaderstellende en controlerende rol echt serieus nemen. Anderzijds zien we dat bij heikele issues als een spraypark of verlenging van de Rotterdamwet de marges smaller dan smal zijn en er in feite geen ruimte is voor een goed debat. Dat moet echt anders kunnen.

Een college dat nog maar een jaar zit, met drie kersverse wethouders moet je ook de tijd geven om zich te bewijzen. Dat doen we dan ook graag. Maar wel met dien verstande dat we het college zullen houden aan haar eigen afspraken. In het coalitieakkoord staan heel veel mooie voornemens. Die zien we graag verwezenlijkt. Maar laat het daar niet bij blijven. Laat het college ook nadenken over hoe zij zich kan inzetten voor het morele welzijn van onze Capellenaar. En maak van al de verworven vrijheden niet opnieuw heilige huisjes, die niet meer ter discussie mogen worden gesteld.

We wensen allen die bij het besturen van onze mooie gemeente betrokken zijn, van harte wijsheid en Gods zegen toe! Aan Zijn zegen is naar onze vaste overtuiging alles gelegen.

Logo PvdA Capelle aan den IJssel PvdA         
Zeker zijn van een Zorgzaam Capelle!

Zeker zijn van een Zorgzaam Capelle, voor de PvdA betekent dat zorgzaamheid voor elkaar, voor onze woonomgeving en voor de toekomst.

In juli beslist de gemeenteraad over de voorstellen die het college heeft opgenomen in de voorjaarsnota. De PvdA is blij met de geschetste financiële situatie: er is geld beschikbaar om nieuwe plannen uit te voeren. Plannen voor extra inzet van maatschappelijk werk en van buurtcoaches om mensen die het lastig hebben, beter te ondersteunen. De inzet om huizen van de wijk en Kinderlabs te realiseren steunen wij ook. Daarbij vinden we het belangrijk dat hier naast vrijwilligers, ook professionals worden ingezet.

Als PvdA hebben wij meer wensen, wensen die we nu nog niet zien opgenomen in de plannen van het college.

Werk en inkomen
Wij vinden het belangrijk de oorzaken van problemen aan te pakken. Zo is bekend dat armoede een belangrijke veroorzaker is van andere problemen, waardoor bijvoorbeeld jeugdhulp of andere zorg nodig is. Daarom vindt de PvdA dat we vooral moeten inzetten op het bestrijden van armoede, om te voorkomen dat problemen zich gaan opstapelen.

Dat betekent praktische hulp bieden: bij het wegnemen van barrières voor scholing en werk, bij het budgetteren en leren omgaan met geld. De PvdA vindt het jammer dat in onze gemeente steeds weer geld overblijft, dat daarvoor is gereserveerd. Dat geld kan gebruikt worden om praktische hulp en begeleiding te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Zodat iedereen mee kan doen.

Woonomgeving
Iedereen een dak boven het hoofd, in een groene woonomgeving. Dit betekent voor de PvdA voldoende betaalbare woningen in alle wijken. We vinden het belangrijk om bomen en groen te koesteren, zodat Capelle een echte Parkstad blijft. Er zijn de afgelopen periode veel bomen gekapt. Wij maken ons daardoor grote zorgen over de toename van hittestress in onze wijken.

We houden bij de veranderingen die we doorvoeren rekening met de toekomst en gaan spaarzaam om met energie en grondstoffen. Wij vinden investeren op dat gebied van belang en zijn daarom blij dat hier geld voor is vrijgemaakt. Bij de geplande bouw van woningen houden we rekening met de omgeving en met de bereikbaarheid. Ook in Capelle moet er nog ruimte zijn voor rust en stilte.

Logo SP Capelle aan den IJssel SP
Een Capels pleintje

De werkzaamheden aan het plein naast het verouderde winkelcentrum zijn bijna voltooid. Het winkelcentrum wordt ook opgeknapt, dat is goed nieuws en hoognodig. De SP pleitte er jaren geleden al voor. Ik deed boodschappen, tussen de leegstand. Bij de uitgang stond iemand te bedelen, een “verward persoon”, een bijna vertrouwde aanblik.

Naast het winkelcentrum een Huis van de Wijk is de SP blij met de plannen voor meer vestigingen. Toegankelijkheid van zorg, hulpverlening, betere signalering, meer voorzieningen. Op zorg mag nooit bezuinigd worden, geld kan wel efficiënter worden besteed. Of het nu de GR Jeugdhulp betreft, of beteugelen van marktwerking in de thuiszorg. De toename van aanmeldingen bij Algemeen maatschappelijk werk (AMW) is zorgwekkend. We zijn het eens met het versterken van het AMW en de inzet van meer buurtcoaches.

Het versterken van de saamhorigheid, betere informatievoorziening en preventie zijn betere middelen om de leefbaarheid te verbeteren dan “de Rotterdamwet”. De vraag naar betaalbare woningen is groot, er wordt meer gesloopt dan gebouwd. De SP blijft voor een “steen voor steen” aanpak. De sloop van Hoven II, de drastische vermindering van het aantal sociale woningen en het tekort daaraan in onze gemeente moet worden gecompenseerd. De SP doet dan ook een oproep aan de wethouder, de corporaties en sociale partners de realisatie van nieuwe woningen te versnellen.

Zoals de woningmarkt op slot zit, zijn andere zaken in transitie: de gedecentraliseerde zorg en inmiddels ook de energie en warmte. De organisatiekosten worden er niet minder van. Want wat met een pleintje kan gebeuren, gebeurt ook op het gemeentehuis. Het meerdere malen uitgestelde IBOR, onderhoud aan wegen en buitenruimte, valt duurder uit. Gebiedsontwikkeling voor dure woningen gaat soepeler, dan het bevorderen van verkeersveiligheid.

Of werkgelegenheid, je kunt blij zijn de Chinezen aan boord te hebben. De SP heeft liever een bak met banen. Het is goed dat de gemeente, scholen en bedrijfsleven investeren in samenwerking om de weg naar een betaalde baan te stimuleren. De SP stelt voor dat de gemeente meer én bindende afspraken maakt met uitvoerende partijen over de mogelijkheden Capelse werkzoekenden meer te betrekken. De inwoners van Capelle worden bij besluitvorming betrokken, dat vereist goede informatievoorziening en communicatie. Om het pleintje nog eens te noemen, dat gaat weleens mis. Fascinatio weet er alles van. Daar is het leed geschied. Met de BuurtBus langs het pakhuis. Het openbaar vervoer in Capelle komt weer op gang. Een welkome vooruitgang.

Er kan en moet meer vooruitgang worden geboekt. Of het nu gaat om de aanpak van schoolverzuim of de leefomgeving. Bij de besluitvorming rond de Watervallei heb ik gezegd “een leerproces te kunnen accepteren”, de tijd van kinderziektes is voorbij. Als ik de voorjaarsnota gebruik om de voortgang van financiën, beleid en “positieve sociale en fysieke impulsen” te beoordelen zijn er plussen en minnen. En het aloude geschuif. Als ik kijk naar die bak zand, de bak zorg die nodig is, de bak banen, dan denk ik dat dit college flink aan de bak moet om in alle wijken vooruitgang te boeken.

Namens de SP Capelle, Willem Vlot, fractievoorzitter

Logo CDA Capelle aan den IJssel CDA
De basis is op orde, maar er is nog veel te doen

De basis op orde betekent voor het CDA: een sluitende begroting, goede dienstverlening en goede samenwerking. Daarnaast vinden wij inzet op onderwijs, hulpverlening, veiligheid, wonen en bereikbaarheid belangrijk. Dat zijn onderwerpen waarmee onze bewoners dagelijks mee te maken hebben. Wij zien dat er wat dat betreft, nog genoeg werk aan de winkel is.

In de voorjaarsnota wordt een kleine plus gepresenteerd. Dit resultaat wordt vooral bereikt door onttrekking aan de reserves om hoger uitvallende kosten te dekken. Afgesproken is om vanaf de begroting 2020 een aantal reserves over te hevelen naar de algemene reserve. Dat geld kan dan niet meer zomaar uitgegeven worden. Dit maakt inzichtelijk waar iedere euro naartoe gaat en wat de financiële gevolgen zijn op langere termijn.

Wij vinden goede dienstverlening aan onze inwoners belangrijk. Er gaat ingezet worden om met name de digitale dienstverlening te verbeteren. Het CDA vraagt wel aan het college om oog te houden voor inwoners die minder taalvaardig zijn of minder gebruik maken van een computer of smartphone. De basis is dan op orde.

Het CDA vindt het verder jammer dat de samenwerking met onze buurgemeente Krimpen niet verder wordt verdiept. Dit had het college wel beloofd. Wij staan voor een sterk Capels geluid in de regio.

De basis op orde betekent voor ons ook een veilige buurt. Er wordt gewerkt aan wijkveiligheidsplannen. Dit is al besproken met organisaties in Capelle-West/’s-Gravenland. Het CDA gaat er vanuit dat dit ook wordt gedaan in onze andere vijf wijken.

Het CDA staat voor een betere bereikbaarheid, zowel in Capelle met de buurtbus als in de regio met een goede doorstroming van het autoverkeer en betere fietsverbindingen.

Het CDA heeft vorig jaar haar zorgen geuit over het hoge percentage vroegtijdig schoolverlaters en schoolverzuim, dat in Capelle hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij dat er hiervoor extra geld beschikbaar komt.

De basis op orde betekent een fijn thuis voor iedereen. Havensteder en Woonzorg zijn in Oostgaarde gestart met het opknappen van woningen. De uitverhuizing van de bewoners van de Hoven is in volle gang. Hierbij doet het CDA een dringend beroep op het college en Havensteder om zich maximaal in te spannen om de bewoners met een vast contract een nieuw thuis te geven in Capelle. Het college is in Rivium voortvarend aan de slag gegaan met een ambitieus gebiedspaspoort. Dat gaat nu ook gebeuren in Fascinatio. Het CDA vraagt om de ontwikkeling in beide wijken stapsgewijs uit te voeren, met aandacht voor bestaande en nieuwe inwoners.

Het terugdringen van overgewicht vindt het CDA belangrijk. Verschillende partijen zetten zich in om de omgeving gezonder te maken, maar wij zien graag meer ambitie om de gezondheid van de Capellenaren te verbeteren.

Het CDA staat voor duurzaamheid. Wij zijn tevreden met de eerste stappen die zijn gezet met de duurzaamheidsagenda. Het CDA staat voor rentmeesterschap en daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid om de stad - met de basis op orde - door te geven.

Logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel ChristenUnie
Gezonde jeugd in een fiets- en cultuurvriendelijke omgeving

De ChristenUnie wil bij de algemene beschouwingen inzoomen op een aantal thema’s bekeken vanuit het effect op onze jeugd. Jeugd tot 18 jaar oud, maar ook oudere jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus laten we er zuinig op zijn. Aan de andere kant geldt veel van wat we onder uw aandacht willen brengen voor elke andere leeftijdscategorie. Oftewel, het gaat over ons: de Capellenaren.

Het college heeft een redelijk beleidsarm meerjaren-vooruitzicht gemaakt met een stabiel lange-termijn-perspectief. Maar de ChristenUnie rekent zich zeker nog niet rijk met al die onderwerpen als duurzaamheid, energietransitie, schuldenproblematiek, bijstand, jeugdzorg en herontwikkeling Rivium in het verschiet. Waar doen we goed aan? Graag willen we de focus leggen op een aantal thema’s, die vanuit ons christelijk perspectief belangrijk zijn, zoals aandacht voor kwetsbare kinderen, omgaan met het milieu, zorgen voor veiligheid en beweging en ruimte geven aan cultuur. We maken ons sterk voor de zorg voor onze stad, die we immers in bruikleen hebben gekregen van onze Hemelse Vader.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat weten we me maar al te goed als we naar de voortdurend stijgende kosten van jeugdzorg kijken. Steeds meer kinderen hebben in meer of minder mate extra zorg nodig. En de verwachting is dat het einde nog niet in zicht is. Daarom wil de ChristenUnie nog meer inzetten op het voorkomen van deze zorg. Informatie over de gevolgen van bepaalde keuzes en een ongezonde leefstijl (verslaving, seksueel grensoverschrijdend gedrag, vroegtijdige schoolverlating) blijft een belangrijk middel om jeugd en ouders te blijven waarschuwen. Verder willen we de komende tijd een verkenning laten maken welke mogelijkheden er zijn om de vroeg signalering van jeugdproblematiek te intensiveren. Hoe eerder in beeld, hoe meer kans om op tijd goede hulp te bieden.

Fietsen is gezond, dat weet iedereen. Maar we maken het onze jeugd en dus ook ons zelf niet altijd even gemakkelijk. Paaltjes die nutteloos in de weg staan. Geen goede parkeervoorzieningen voor de fiets bij winkelcentra. Hoe krijgen we de jonge Capellenaren van de scooter, uit de auto en op de fiets? Met goede voorzieningen. Daarom is de ChristenUnie blij met het veiliger maken van de rotondes met eenduidige voorrangsregels. Aan een snelfietsroute tussen Gouda en Rotterdam wordt gewerkt. Maar nu wat dichter bij huis. Neem bijvoorbeeld het winkelcentrum in Schollevaar. Waar moeten we de fiets kwijt? De voorzieningen zijn op zijn zachtst gezegd matig aanwezig. En ook niet altijd op de juiste plek. Komt het nog goed als het hele winkelcentrum verbouwd is? Verder missen jong en oud een toilet in de Scholver. De ChristenUnie gaat zich hard maken voor een openbaar invalidetoilet in het winkelcentrum.

Tenslotte zal het u niet ontgaan zijn dat het bedrijventerrein Rivium wordt herontwikkeld tot een gemengd gebied voor wonen en werken. Bij een woonwijk horen wijkvoorzieningen als een supermarkt, apotheek en huis van de wijk. De ChristenUnie wil zich verder sterk maken voor een multifunctioneel centrum waar kerken, levensbeschouwende verenigingen en culturele stichtingen een plek krijgen om elkaar te ontmoeten en de onderlinge integratie kunnen vergroten.

Logo GroenLinks Capelle aan den IJssel GroenLinks
Voorjaarsnota 2019 Capelle niet goed voor het milieu en de Capellenaren

GroenLinks vindt dat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor isolatie van woningen. Ook het plastic afval wordt niet opgehaald. Er wordt daardoor teveel verbrand en de CO2-uitstoot blijft te hoog. Het groenonderhoud in de buitenruimte blijft op sober staan, met veel brandnetels en weinig bloemen en vlinders als gevolg. Het fietsverkeer wordt niet meer geteld, waardoor er geen zicht meer is op gevaarlijk overbelaste fietspaden.

Moties van GroenLinks dit jaar voor het verhogen van het tempo van woningisolatie door het stimuleren van woningeigenaren en ondersteuning bij het verkrijgen van een lening zijn door het college van B&W afgewezen. Nu de aardgasprijs omhoog gaat zijn ook woningeigenaren – naast huurders van slechte woningen – de dupe en blijft de CO2-uitstoot te hoog. De doelstellingen van Parijs worden zo niet gehaald. Leefbaar Capelle vindt dat de mens geen oorzaak is van de opwarming van de aarde en de VVD vindt het niet de taak van de gemeente om daar iets aan te doen.

Sinds het invoering van nascheiding van het plastic afval is het scheidingspercentage gestegen van 44 naar 56%, maar blijft sindsdien op dat getal steken. De norm voor 2020 is 75% en voor 2025 90%. De gemeente blijft achter bij andere gemeenten. Doordat de inwoners is gezegd hun plastic afval bij het restafval gooien worden ze niet meer gestimuleerd om het andere afval wel te scheiden. De enige manier om het beter te krijgen is meer door apart ophalen van al het huisvuil door bronscheiding, betere voorlichting en met de bewoners samen te zoeken naar oplossingen voor de hindernissen. GroenLinks heeft een motie ingediend.

De gemeente heeft jaren geleden bezuinigd op groenonderhoud. Het gevolg: wel brandnetels en geen bloemen en daardoor ook geen voedsel voor vlinders. Driekwart van de insecten en vlinders is verdwenen. De financiële situatie van de gemeente blijkt echter helemaal niet slecht te zijn en GroenLinks vindt dat deze bezuiniging van tafel moet. Het bij-vriendelijk maaibeleid van de provincie Zuid-Holland moet per direct worden ingevoerd.

De gemeente is gestopt met het tellen van het fietsverkeer in Capelle. Dit terwijl iedereen in de regio het erover eens is fietsen één van de oplossingen is voor de verkeerscongestie en bovendien gezond. Er komt met provinciaal geld een snelfietsroute van Gouda naar Rotterdam door Capelle en er worden er meer voorgesteld. Door de toename van het fietsverkeer en de snelheidsverschillen door elektrische fietsen is het belangrijk om het aantal fietsers per uur te blijven tellen om gevaarlijke situaties door inhalen op te smalle paden vroegtijdig te kennen en maatregelen te kunnen nemen. GroenLinks heeft een motie ingediend om samen met de fietsersbond Capelle een nieuw plan te maken voor fietstelling en dat direct uit te voeren.