Raadslid Jan Breepoel stelt zich voor (05-02-2019)

Pasfoto van raadslid Jan Breepoel SP

Capelse raadsleden stellen zich aan u voor. Jan Breepoel is raadslid van de SP. 

Het verduurzamen is ook in Capelle een belangrijk onderwerp.

Na jaren de politiek gevolgd te hebben, wilde ik mij inzetten om Capelle socialer en beter te maken. Daarom ben ik lid geworden van de SP en ben ik actief geworden in het bestuur van de SP in Capelle aan de IJssel. In 2014 ben ik namens de SP in de raad gekomen als burgerraadslid. Door vertrek van een raadslid ben ik in 2016 geïnstalleerd als raadslid. 

Het verduurzamen is ook in Capelle een belangrijk onderwerp. De huizen moeten van het gas af en elektriciteit moet op een schone en duurzame manier opgewekt worden. Om in Capelle duurzame energie op te wekken kan dat op dit het moment eigenlijk alleen met zonnepanelen gebeuren. De ruimte is in Capelle te beperkt voor andere methodes, zonder daarbij overlast te bezorgen bij de Capellenaren. Hierbij moeten we zorgen dat verduurzaming voor iedere inwoner van Capelle bereikbaar is.

Het goede van de gemeente is dat ze de inwoners van Capelle proberen te betrekken bij de beslissingen die genomen moeten worden. Hierin schuilt toch het gevaar dat alleen de mensen gehoord worden die de weg weten te vinden en dat de Capellenaren die die weg niet kennen buiten de boot vallen. De gemeente wil ook steeds meer via internet en email communiceren met de Capellenaren. De meeste Capellenaren zullen dat handig vinden, maar er zijn ook Capellenaren die geen gebruik maken van internet. Voor hen moeten we zorgen dat de gemeente ook op papier publiceert en communiceert via de post en telefoon.

Jan Breepoel
raadslid SP

Profiel van raadslid Jan Breepoel

Email:             J.breepoel@capelleaandenijssel.nl
Website:        capelleaandenijssel.sp.nl
Twitter:          @janbreepoel @SPCapelle
Facebook:     SPCapelle
 

Ook raadslid Jeroen Kolster stelt zich aan u voor