Gemeenteraadsvergadering op 30 september (23-09-2019)

Foto van een van de raadsvergaderingen

Op maandag 30 september om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen of live op video beeld te bekijken. 

Actualiteitenraad

Het is mogelijk dat er om 19.30 uur een Actualiteitenraad plaatsvindt. Op maandag 30 september wordt dit na 12 uur bekend. Als er een Actualiteitenraad is, begint de gemeenteraadsvergadering rond 20 uur.

Agenda 

Tijdens de raadsvergadering worden als eerste de nieuwe kinderburgemeester en het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Ook neemt de gemeenteraad afscheid van de huidige kinderburgemeester en kindercollege. De gemeenteraad neemt daarnaast afscheid van raadslid J.P. Meuldijk van Leefbaar Capelle. Mevrouw J.W. Lauw-Schouten wordt als raadslid voor Leefbaar Capelle geïnstalleerd.   Bekijk de agenda dan in de raadskalender .

Hamerstukken:

  • Archiefverordening 2019 en Beheerregeling Informatiebeheer 2019
  • Auditplan gemeente Capelle aan den IJssel 2019
  • Procesvoorstel evaluatie en aanbestedingstraject accountant

Bespreekpunten:

  • Rekenkamerrapport ‘’Niet zonder schuld. Onderzoek naar schuldhulpdienstverlening’’
  • Bestemmingsplan ’s-Gravenweteringpark
  • Afscheid wethouder Van Sluis

Inspreken

Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. De gemeenteraadsfracties hebben hun mening al bepaald. Als u invloed wilt uitoefenen, adviseren wij u om tijdens vergaderingen van de raadscommissies in te spreken of gemeenteraadsfracties te benaderen voor de vergaderingen van de raadscommissie of gemeenteraad.

Bij de raadsvergaderingen kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt aan het begin van de raadsvergadering inspreken.

Wilt u inspreken bij een vergadering van de gemeenteraad? Meldt u zich dan voor 12 uur op de dag van de gemeenteraadsvergadering aan bij de griffier; mevrouw drs. T.A. de Mik; via telefoon: 010-2848180 of via e-mail: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl

Vermeld daarbij:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • of u namens uzelf of namens een organisatie spreekt
  • bij welke vergadering u wilt inspreken
  • over welk onderwerp het gaat

Bekijk en beluister

De raadsvergaderingen kunt u vanaf 30 september live op video bekijken en beluisteren. U kunt de vergaderingen terugluisteren of terugkijken per spreker en per onderwerp via de raadskalender. Raadsvergaderingen worden ook live in audio uitgezonden via Radio Capelle op www.radiocapelle.nl.