Beëdiging wethouders en installatie nieuwe raadsleden op 2 juli (20-06-2018)

Dit item is verlopen op 03-07-2018.
Foto van de tijdelijke raadzaal

Op maandag 2 juli zijn er twee raadsvergaderingen gepland in de tijdelijke raadzaal van het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg 52A. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

1e Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. Als er een Actualiteitenraad wordt aangevraagd door raadsleden start de raadsvergadering om 20.30 uur. De Actualiteitenraad begint dan om 20.00 uur. Dit wordt bekend op 2 juli na 12 uur. Tijdens de gemeenteraadsvergadering worden de wethouders voor de collegeperiode 2018-2022 benoemd.

Agenda

 • Opening en vaststellen agenda
 • Spreekrecht
 • Terugkoppeling van de formatie
 • Onderzoek naar de onverenigbaarheid in functies kandidaat collegeleden
 • Voorstel tot het benoemen van wethouders voor de collegeperiode 2018-2022
 • Beëdiging wethouders
 • Sluiting

2e Gemeenteraadsvergadering

Deze raadsvergadering start na afloop van de 1e raadsvergadering. Tijdens deze vergadering worden de nieuwe raadsleden voor de raadsperiode 2018-2022 geïnstalleerd.

Agenda

 • Opening
 • Onderzoek geloofsbrieven van de kandidaat raadsleden die de collegeleden in de raad opvolgen
 • Installatie nieuwe raadsleden voor de raadsperiode 2018-2022; afleggen eed of belofte
 • Voorstel tot het benoemen van een lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Hitland
 • Bespreking Coalitieakkoord
 • Sluiting

Bekijk de volledige agenda in de raadskalender

In de raadskalender kunt u de vergaderstukken, notulen en besluitenlijsten inzien. De vergadering is gelijktijdig te beluisteren via raadlive.

U kunt de vergadering ook terugluisteren via de raadskalender. Daarnaast kunt u de vergadering gelijktijdig beluisteren via Radio Capelle op de ether-frequentie 105.3 FM, op de kabel op 102.4 FM en via www.radiocapelle.nl .

Spreekrecht

Capellenaren kunnen na aanmelding gebruik maken van het spreekrecht tijdens de 1e raadsvergadering.  U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering voor 12 uur bij het secretariaat van de griffie:

E-mail: griffie@capelleaandenijssel.nl

Telefoon: (010) 2848487