Hoe werkt de gemeenteraad?

Alles over de gemeenteraad

Bekijk wat de gemeenteraad doet

link

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad

link

Thema-avond

Thema-avond zorgt voor beeldvorming

link

Auditcommissie

Deze commissie houdt toezicht op de financiĆ«le stukken van de gemeente

link

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Bekijk de (burger-) raadsleden en politieke partijen

Link

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert ongeveer acht keer per jaar

link

Rekenkamer

Onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente

link

Rollen, bevoegdheden en instrumenten

Bekijk de rollen, bevoegdheden en instrumenten van de Capelse gemeenteraad

link

Raadscommissies

Bekijk welke raadscommissies er zijn 

link

Integriteitsregister

Hier vindt u de openbare registers die de griffier op grond van de vastgestelde gedragscode moet bijhouden.

link