Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is het ondersteunen van de gemeenteraad.

Griffiemedewerkers leiden bijvoorbeeld raads- en commissievergaderingen en thema avonden in goede banen en verzorgen communicatie vanuit de gemeenteraad. 
 

Samenstelling griffie

De griffie bestaat uit de volgende personen:Pasfoto van de griffier mw. drs. T.A. de Mik

Mevrouw drs. T.A. de Mik (griffier)
T: 010 - 2848180 E: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl

De heer drs. A.J.M.C. Schoenmakers (plaatsvervangend griffier)  
T: 010 - 2848491 E: t.schoenmakers@capelleaandenijssel.nl

De heer drs. F. Harteveld (raadsadviseur en 2e plaatsvervangend griffier)
T: 010-2848386 E: f.harteveld@capelleaandenijssel.nl 
 

Mevrouw M. Hagers- van de Giessen (communicatie adviseur)
T: 010-2848743 E: m.hagers@capelleaandenijssel.nl

Mevrouw P. Woesing en mevrouw R. Padmos (secretariaat griffie)
T: 010-2848487 E: secretariaat.griffie@capelleaandenijssel.nl

Contact met de griffie

Neem contact op met de griffie via:
010 - 28 48 180


griffie@capelleaandenijssel.nl

Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
T.a.v. de Griffie
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel