Op maandag 26 september vergadert de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering neemt de gemeenteraad afscheid van het oude kindercollege en de kinderburgemeester. Het nieuwe kindercollege en de kinderburgemeester worden geïnstalleerd. Daarnaast neemt de gemeenteraad afscheid van raadslid Landzaad (VVD) en benoemt de gemeenteraad de heer Kolster (VVD) tot raadslid. Ook de heer de Jong (VVD) wordt beëdigd tot raadslid. 

De raadsvergadering is openbaar. U kunt de vergadering in de raadzaal bijwonen of meekijken via de raadskalender: capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl(externe link) In de raadskalender kunt u ook de actuele agenda van de raadsvergadering bekijken.

Actualiteitenraad

Het is mogelijk dat er op 26 september om 19:30 uur een Actualiteitenraad plaatsvindt. Op maandag 26 september wordt dit na 12 uur bekend. Als er een Actualiteitenraad is, begint de gemeenteraadsvergadering rond 20:00 uur. 

Agenda raadsvergadering:

0.    Afscheid en installatie kinderburgemeester en kindercollege
1.    Opening en vaststellen agenda
2.    Afscheid raadslid M.N. Landzaad 
3.    Onderzoek geloofsbrieven, toelating en installatie van het raadslid De Jong (VVD) en van raadslid Kolster (VVD)
4.    Koninklijke Onderscheiding de heer S. Geissler
5.    Vaststellen notulen raadsvergadering 4 en 5 juli 2022
6.    Ingekomen stukken
a.    Aanbieden Regenboog Stembusakkoord aan wethouder Wilson
7.    Spreekrecht
8.    Hamerstukken
a.    Zienswijze concept-beleidsplan 2023 – 2027 en concept Operationeel Plan Brandweerzorg Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
b.    Strategische agenda 2023 – 2026 politie eenheid Rotterdam 
c.    Gedragscode integriteit (burger)raadsleden Capelle aan den IJssel 2022 en het (bijbehorend) Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers gemeente Capelle aan den IJssel 
d.    BIZ Capelle West 2023 – 2027 – Uitvoeringsovereenkomst en Verordening Bedrijveninvesteringszone Capelle West Business 2023
e.    Rijkssubsidie voor het project Rivium District (en de vervoersknoop) in het kader van de versnellingsagenda voor mobiliteit en wonen
9.    Benoeming dhr. L.C.A. Anink tot lid van de Auditcommissie 
10.    Benoeming dhr. J.S. Kolster tot lid van de adviescommissie vervoer MRDH 
11.    Benoeming dhr. J.S. Kolster tot plaatsvervangend voorzitter raadscommissies 
12.    Sluiting
 

Volg de vergaderingen in de raadszaal of online

Publiek kan de vergaderingen in de raadzaal op de publieke tribune bijwonen. Ook kunt u de raadsvergaderingen live of achteraf meekijken met ondertiteling via de raadskalender: capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl(externe link). In de raadskalender treft u ook de actuele agenda aan.


Inspreken 

Capellenaren kunnen na aanmelding gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raadsvergaderingen op 26 september. Aanmelden kan tot 12 uur op de dag van de vergadering bij het secretariaat van de griffie: E-mail: griffie@capelleaandenijssel.nl Telefoon: 010-284 84 87. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Bekijk de spelregels voor het inspreken bij raads- en commissievergaderingen op: capelleaandenijssel.nl/inspreken-bij-vergaderingen