Ruimtelijke plannen: rijk, provincie, stadsregio en gemeente

 • Samenvatting

  Wat er in Nederland gebouwd mag worden, staat in de ruimtelijke plannen. Alle lagen van de overheid maken deze plannen. Het Rijk bedenkt de hoofdlijnen en de landelijke samenhang, de gemeente vult in een bestemmingsplan de lokale details in.

  In de Wet ruimtelijke ordening staat vastgesteld waar ruimtelijke plannen aan moeten voldoen. Hierin staan de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen.

  Het Rijk

  Het Rijk stelt de kaders vast voor het landelijke ruimtelijk beleid. Deze plannen staan in nota’s, structuurschetsen en –schema’s.

  Kijk voor meer informatie op:

  Provincie

  De ruimtelijke plannen van de provincie Zuid-Holland leest u in de Structuurvisie en Verordening Ruimte. Hierin staan de belangrijkste opgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 15 jaar.

  Stadsregio Rotterdam

  De gemeente Capelle aan den IJssel maakt deel uit van de stadsregio Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor het streekplan Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 opgesteld. Hierin staat beschreven welke gebieden zijn aangewezen voor wonen, werken en recreatie en bijvoorbeeld hoeveel woningen er gebouwd moeten worden.

  Meer informatie hierover leest u op de website van stadsregio Rotterdam.

  Gemeente

  De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op het gebied van ruimtelijke plannen de Structuurvisie 2030 Parkstad, naast Economische motor vastgesteld. Hierin staan toekomstige ontwikkelingen beschreven.

  Daarnaast mag de gemeente binnen de kaders van Het Rijk en de Wet ruimtelijke ordening bestemmingsplannen opstellen. Op de pagina Bestemmingsplannen leest u hier meer over.

 • Openbare documenten