Paspoort en ID-kaart

 • Samenvatting

  U kunt alleen een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. 

  Dit kan alleen als u in Capelle woont.

  Afspraak maken

  Om een paspoort aan te vragen, plant u snel een eenvoudig digitaal een afspraak. Dit doet u via de linken hieronder.

  Maak uw afspraak op tijd

  Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken.

  Meenemen

  Voor een tweede paspoort:

  • een verklaring van de werkgever waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt (uittreksel KvK, uitnodigingen buitenlandse bedrijven, zakelijke contracten of vergelijkbare documenten). Let op: Het eerste paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn.

  Reisdocumenten kinderen en jongeren

  Voor het aanvragen van reisdocumenten voor kinderen en jongeren is toestemming van beide ouders of de voogd nodig:

  • Voor een ID-kaart voor kinderen tot 12 jaar jaar
  • Voor een paspoort voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

  Als één van de ouders of de voogd niet bij de aanvraag aanwezig kan zijn, moet deze ouder of de voogd verklaren geen bezwaar te hebben tegen de afgifte van het reisdocument. Hiervoor bestaat een formulier 'verklaring van geen bezwaar tegen afgifte reisdocument' (pdf 98,96Mb).

  Het kind moet bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn en er moet een pasfoto van het kind worden overgelegd. Daarnaast moet de ouder of de voogd die de toestemming geeft ook zijn/haar originele identiteitsbewijs meenemen.

  Reizen met een minderjarig kind

  Wilt u met uw kind(eren) op reis maar hebben zij een andere achternaam dan u? Lees dan de informatie op de website van het ministerie van Defensie goed door en vul het formulier ‘Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland’ in.

  Kosten en geldigheid

  De productprijzen
  Product  prijs 2017  geldigheid
  Paspoort 18 jaar en ouder  € 64,75  10 jaar
  Paspoort jonger dan 18 jaar  € 51,45  5 jaar
  Identiteitskaart  € 50,65  10 jaar
  Identiteitskaart jongeren 0-18 jaar € 28,60 5 jaar 
  Toeslag spoedaanvraag € 47,55 n.v.t.

  Let op: u kunt alleen met PIN betalen.

  Geldigheidsduur

  Geldigheidsduur vindt u op uw paspoort of ID-kaart.

  Paspoorten en ID-kaarten die zijn afgegeven voor 9 maart 2014 zijn 5 jaar geldig.

  LET OP: in sommige landen moet een reisdocument op de datum van de terugreis nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Informeer tijdig bij de ambassade van het land waar u naar toe wilt gaan.

  Landen

  Het nationaal paspoort gebruikt u als legitimatie en voor reizen in de gehele wereld. De Nederlandse ID-kaart gebruikt u als legitimatie binnen Europa. De meeste EU-landen accepteren de ID-kaart ook als reisdocument, controleer dit voor vertrek op rijksoverheid.

  Levertijd

  5 werkdagen nadat u het paspoort of de ID-kaart heeft aangevraagd, kunt u het document ophalen.

  Spoedprocedure: als u het paspoort of de ID-kaart voor 12:00 uur aanvraagt kunt u kunt u het document in principe de volgende werkdag ophalen. Houdt u rekening met vrije dagen en sluiting van het gemeentehuis.

  Paspoort of identiteitskaart kwijt?

  Is uw reisdocument gestolen of bent u het kwijt? Maak dan een afspraak voor aangifte van vermissing. U kunt bij de aangifte direct een nieuw reisdocument aanvragen. U hoeft hier geen aparte afspraak voor te maken.

  Hiermee verkleint u de kans op misbruik van uw gegevens.

  Let op wanneer uw paspoort of Identiteitskaart verloren is en vervolgens als gevonden voorwerp bij de gemeente wordt gebracht wordt het direct vernietigd. Met ingang van 5 november 2016 is het wettelijk niet langer toegestaan een gevonden reisdocument (paspoort of ID-kaart) terug te geven.

  Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan de aangifte wel betaalt u de reguliere prijzen voor een nieuw reisdocument.

  Identiteitsfraude

  Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Ook mensensmokkelaars, drugshandelaars en terroristen misbruiken gegevens. Identiteitsfraude komt steeds vaker voor, vooral online. Bij de aanpak zijn overheid, bedrijfsleven en burgers betrokken. Overheidsdiensten werken samen bij de opsporing van identiteitsfraude. Wees daarom terughoudend met de uitwisseling van uw persoonsgegevens. Kijk hier voor meer informatie over de bestrijding van identiteitsfraude.

  Landen

  Het Nationaal paspoort gebruikt u als legitimatie en voor reizen in de gehele wereld.

  De Nederlandse identiteitskaart gebruikt u als legitimatie binnen Europa. De meeste EU-landen accepteren de ID-kaart ook als reisdocument, controleer dit voor vertrek op rijksoverheid.

  Huisbezoek voor mensen met een fysieke beperking

  Als u door een fysieke beperking niet naar het gemeentehuis kunt komen, komt u misschien in aanmerking voor een huisbezoek. Met fysieke beperkingen bedoelen wij dat u op geen enkele andere wijze, denk aan bus of taxi of een andere vom van begeleiding, in staat bent om het gemeentehuis te bereiken. Wilt u hier voor in aanmerking komen? Doe dan een aanvraag bij Publiekszaken. De medewerker zal u vragen naar de aard van de fysieke beperking waardoor u niet naar het gemeentehuis kunt komen.

  Tweede paspoort

  Als u kunt aantonen dat u achtereenvolgens landen gaat bezoeken waartussen conflicten bestaan dan kunt u een tweede paspoort aanvragen.  Het kan namelijk voorkomen dat u door een eerder verstrekt visum in uw paspoort  problemen ondervindt  bij  toelating tot een van de landen. Het ministerie van BZK houdt bij tussen welke landen deze conflicten bestaan.

  U kunt ook een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u regelmatig moet reizen op tijdstippen dat uw paspoort voor het verkrijgen van een visum bij een buitenlandse vertegenwoordiging ligt.

  Verloopt uw oorspronkelijke paspoort binnen zes maanden dan wordt de beslissing op de aanvraag voor een tweede paspoort genomen nadat het oorspronkelijke paspoort is vervangen door een nieuw nationaal paspoort.

  NB: het is niet mogelijk een tweede ID-kaart aan te vragen.

  Vingerafdrukken

  Bij het aanvragen van een paspoort worden er twee vingerafdrukken van u  opgenomen. Deze worden in de chip van uw paspoort opgeslagen.  Van kinderen jonger dan 12 jaar nemen we geen vingerafdrukken. Meer informatie over vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten vindt u op rijksoverheid.

  Identificatieplicht in de zorg

  Als u medische zorg ontvangt moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.

 • Openbare documenten

 • extra1

   

 • Formulieren