Klacht indienen

 • Samenvatting

  Losliggende stoeptegel? Geluidsoverlast? Riool verstopt? Zwerfvuil? Of een andere klacht over de buitenruimte maak dan een melding openbare ruimte.

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Ook als u te weinig, onjuiste of misleidend bent geïnformeerd of geen reactie krijgt op vragen.

  Klacht indienen

  U kunt digitaal gebruikmaken van de klachtregeling.Nu digitaal melden 

  Schriftelijk indienen

  Schriftelijke klachten stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze van behandeling. Stuur het volledig ingevulde Klachtenformulier (pdf, 57,29kb) naar: 

  Gemeente Capelle aan den IJssel
  T.a.v. college van burgemeesters en wethouders
  Postbus 70
  2900 AB Capelle aan den IJssel

  Afhandeling klacht

  Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over medewerkers en afdelingen. Elk afdelingshoofd heeft een klachtenco├Ârdinator. De klachtenco├Ârdinator onderzoekt de situatie. U en degene over wie uw klacht gaat, krijgen beide de kans om het verhaal te vertellen. Het afdelingshoofd geeft vervolgens een oordeel over uw klacht. U krijgt schriftelijk bericht van het oordeel.

  Voor behandeling van klachten over afdelingshoofden, directeuren, een gemeentesecretaris of (leden van het) gemeentebestuur gelden aparte regels.

  De gemeentelijke ombudsman

  Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klachtbehandeling, dan kunt u de klacht voor een onafhankelijk oordeel voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman.

 • Openbare documenten