Melding openbare ruimte

 • Samenvatting

  Losliggende stoeptegels, stank, zwerfvuil, gat in de weg, graffiti, onveilige speelplaatsjes, ongedierte, riolering of onkruid? Maak een melding openbare ruimte.

  Wanneer de straatverlichting niet meer werkt, kunt u dit melden bij Heijmans Techniek & Mobiliteit. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 010-420 3950.

  Gemeente aansprakelijk stellen

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente in de openbare ruimte of door gemeentelijk handelen? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

  Afhandeling

  Uw melding wordt voor behandeling doorgezonden naar de betrokken afdeling. De melding wordt zo spoedig mogelijk opgepakt, als het langer duurt ontvangt u hiervan bericht.

  Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met het Informatiecentrum, bel 14010.

  Zwervende, gewonde en dode dieren

  Een zwervend, ziek, gewond of dood dier kunt u 24 uur per dag melden bij Stichting Dierenopvang Rotterdam via 088-34 37 112.

  Afhankelijk van de gezondheidstoestand wordt een asiel of dierenambulance ingeschakeld. Bij bijzondere diersoorten wordt een dierentuin, of bijvoorbeeld bij een bijennest een imker ingeschakeld.