Melding openbare ruimte

 • Samenvatting

  Nu digitaal meldenWilt u melding maken van een niet nette of onveilige situatie? Meldingen kunnen gaan over zaken als losliggende stoeptegels, stank, zwerfvuil, gaten in de weg, graffiti, speelplaatsjes, ongedierte, riolering of onkruid. Kortom, alle zaken in de openbare ruimte (wegen / groen) waarvan de gemeente moet zorgen dat ze netjes en veilig zijn.

  Wanneer de straatverlichting niet meer werkt, kunt u dit melden bij Heijmans Techniek & Mobiliteit. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 010-420 3950.

  Snelherstel

  Als de schade voor grote overlast zorgt of uw veiligheid in het geding is, lossen we het op werkdagen binnen 24 uur op.

  We willen een probleem in één keer oplossen. Soms lukt dat niet, omdat we hulp van derden nodig hebben of materialen moeten bestellen. In dat geval zorgen we in ieder geval binnen 24 uur voor een veilige situatie. U krijgt als melder altijd bericht over de stappen die we hebben ondernomen om de melding op te lossen.

  Snelherstelmeldingen zijn:

  • kwetsende en/of racistische graffiti
  • belemmeringen voor het verkeer
  • illegaal gestort afval
  • kapot straatmeubilair
  • schade aan speeltoestellen
  • rioleringsproblemen
  • kapotte verkeerslichten, -borden, paaltjes etc.
  • omgevallen bomen, afbrekende takken
  • Andere meldingen met hoge urgentie

  Melding maken

  Wilt u melding maken van een niet nette of onveilige situatie? Dan kunt u dat hier doen met het Meldingformulier.

  Met dit webformulier kunt u de melding digitaal indienen. Uw melding verloopt dan geheel digitaal en het is dan niet nodig een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld.

  Melden via app Mijn Capelle

  Als u de app Mijn Capelle op uw mobiele telefoon (Smartphone) of uw tablet heeft gedownload kunt u snel en eenvoudig een melding maken. Uw telefoon of tablet geeft uw locatie door, u maakt een foto en stuurt deze met een omschrijving door naar de gemeente.

  Meer informatie over wat u met de app kunt en hoe u deze downloadt vind u op de pagina App Mijn Capelle op uw mobiel of tablet

  Telefonische melding

  U kunt ook telefonisch uw melding doen bij het Informatiecentrum.

  Telefoon: 14010

  Van 8.00 tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

  Gemeente aansprakelijk stellen

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente in de openbare ruimte of door gemeentelijk handelen? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

  Afhandeling

  Na ontvangst van uw melding wordt deze voor behandeling doorgezonden naar de betrokken afdeling. Na behandeling ontvangt u een bericht met betrekking tot de afhandeling van uw melding.

  Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met het Informatiecentrum, bel 14010.

  Melding maken via Verbeterdebuurt.nl

  Naast een melding maken via ons digitale meldingsformulier is het ook mogelijk om een melding te maken via Verbeterdebuurt.nl. De meldingen worden doorgestuurd naar de gemeente en door ons in behandeling genomen. Via Verbeterdebuurt.nl kunt u ook ideeën melden. Een idee op de website Verbeterdebuurt.nl wordt pas bij voldoende stemmen (minimaal 10) naar de gemeente doorgestuurd.

  Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met het Informatiecentrum, bel 14010.

  Ander soort melding?