Beroepschrift indienen

 • Samenvatting

  Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (beschikking) en uw bent het niet eens met de beslissing dan kunt u hier tegen in beroep gaan. U dient dan een beroepschrift in te dienen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

  Vanaf de dag na de uitkomst van uw bezwaar, heeft u zes weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Hiervoor betaald u griffierechten.

  Kosten

  Een beroepschrift indienen doet u bij de Rechtbank Rotterdam. Hier zijn kosten aan verbonden.

  Voor de actuele tarieven kijkt u op de website van de rechtbank.

  Wat vermeld u op het beroepschrift?

  U moet een aantal gegevens vermelden op een beroepschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht
  • de reden van het beroep