Belastingen

U ontvangt jaarlijks aan het eind van de maand januari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. De gecombineerde aanslag bevat: de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

Als het totaalbedrag lager is dan € 2.000,- kunt u per automatische incasso betalen. Het is mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Ga voor meer informatie naar de pagina Belasting meest gestelde vragen.

Wij zorgen voor een goed woon- en werkklimaat. Hierbij kunt u denken aan veiligheid, aanleg en onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, riolering, sport en vrije tijd. Daar is veel geld voor nodig. De gemeente gebruikt hiervoor geld van het Rijk en inkomsten door belastingen en heffingen.

Bereken uw gemeentelijke lasten met de Lokale Lasten Calculator en vergelijk ze met wat u in een andere gemeente zou betalen.

Belastingen

Onze beleidsregels en verordeningen vindt u terug op www.overheid.nl

WOZ

Invordering

Te downloaden:

Naar boven