De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting.

Heeft u vragen over uw de gebruikersoppervlakte van uw woning?

Bel 010-2848540

Waarom werkt Capelle aan de IJssel met vierkante meters (gebruiksoppervlakte)

Vanaf 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen op vierkante meters (gebruiksoppervlakte) gebaseerd zijn. Dit is een landelijke verplichting waardoor we van kubieke meters naar vierkante meters over gaan. Dit zorgt landelijk voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan deze regels wordt de gemeente gecontroleerd door de Waarderingskamer.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld met gebruik van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. De verkoopcijfers zijn afgelopen jaar hard gestegen en de WOZ-waarden stijgen dan mee.

Welke woningen vergelijkbaar zijn, wordt gecontroleerd met gebruik van gebruiksoppervlakte van de woning.

Wat is gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte in uw woning (het aantal vierkante meters) dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Aangebouwde delen die dicht zijn (zoals een inpandige garage, erker, aanbouw of serre) horen ook bij de gebruiksoppervlakte. Een garage (aangebouwd of vrijstaand), berging, carport of dakkapel wordt gewaardeerd op een standaardwaarde per stuk. Als uw woning meer dan 1 woonlaag heeft (bijvoorbeeld de begane grond en een 1e verdieping), dan wordt de gebruiksoppervlakte (het aantal vierkante meters) van alle woonlagen bij elkaar opgeteld.

De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. In de landelijke wetgeving is bepaald dat ook gemeenten deze methode moeten gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Hiervoor wordt een meetmethode gebruikt die is afgeleid van een landelijk meetmethodiek, de NEN2580.

Wat is de NEN2580?

Dit is een landelijke meetmethodiek. Het is dé Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw.

Hoe wordt het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning bepaald?

Het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) wordt bepaald door de binnenzijde van uw woning op te meten. De meting gaat van binnenzijde buitenmuur naar binnenzijde buitenmuur. Hierbij worden alle verdiepingen gemeten en wordt alles bij elkaar opgeteld.

Als er delen van uw woning zijn waarbij de stahoogte minder dan 1,5 meter is (bijvoorbeeld onder een schuine kap) dan telt die oppervlakte niet mee. Wat wel meetelt zijn alle aangebouwde delen die dicht zijn. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige garage, een aanbouw, een bijkeuken, een erker, een serre. Ook kelders behoren tot de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning.

Onderstaand ziet u twee voorbeelden waarin de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning zijn bepaald. Hierbij zijn zowel een eenvoudige als een uitgebreide woning weergegeven:

Voorbeeld 1: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (eenvoudig)

Gebruiksoppervlakte begane grond: 10 x 5 m2 = 50,0 m²
Gebruiksoppervlakte verdieping: 10 x 5 m2 = 50,0 m²
Gebruiksoppervlakte zolder: 10 x3 = 30,0 m² ( staruimte tot 1,5 meter hoog wordt niet meegerekend in de gebruiksoppervlakte

Totale gebruiksoppervlakte woning: 130,0 m²

Voorbeeld 2: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (uitgebreid)

Objectonderdelen met gebruiksoppervlakte

Gebruiksoppervlakte begane grond: 10 x 4 m² = 40,0 m²
Gebruiksoppervlakte verdieping: 10 x 4 m² = 40,0 m²
Gebruiksoppervlakte aanbouw: 3 x 2,5 m² = 7,5 m²

Totale gebruiksoppervlakte woning: 87,5 m²

Objectonderdelen met aantal/stuksprijs

  • Berging / Carport / Overig
  • Garage (niet inpandig)
  • Dakkapel(len)

Uw WOZ-waarde is veel gestegen/gedaald ten opzichte van vorig jaar. Hoe kan dat?

Bij het meten van het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning hebben wij gebruik gemaakt van zeer gedetailleerde luchtfoto’s en bouwtekeningen. Op deze manier hebben wij alle kenmerken van uw woning (grootte van uw woning, aanwezigheid en grootte van aanbouwen, bergingen, dakkapellen, etc.) bekeken. Waar nodig hebben wij de gegevens in onze systemen aangepast. Hierdoor kan het zijn dat wij nu andere (bijvoorbeeld betere en/of nieuwere) kenmerken van uw woning hebben dan vorig jaar. Dit heeft invloed op uw WOZ-waarde. Wanneer u vindt dat de WOZ-waarde van uw woning niet juist is, controleert u dan eerst de bij ons bekende kenmerken van uw woning.

Kunt u het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning ook zelf meten?

Voor het bepalen van de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) gebruiken alle taxateurs en makelaars in Nederland dezelfde meetmethodiek, die is afgeleid van de NEN2580. Wilt u meer weten over het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning? Lees de website van de Waarderingskamer.(externe link)Daar vindt u naast de regels en instructies ook antwoorden op veel gestelde vragen over de overgang naar vierkante meters (gebruiksoppervlakte).