Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van de SGP: Meer inzet op preventie van (v)echtscheidingen is hard nodig!. Bekijk de stelling en de reacties!

logo SGP

Stelling SGP:

Meer inzet op preventie van (v)echtscheidingen is hard nodig!

Uitleg SGP:

Als ouders scheiden, kan dat tot veel emotionele schade bij kinderen en jongeren leiden, zeker als de scheiding met veel ruzie gepaard gaat. En dat vertaalt zich helaas niet zelden in vroegtijdig schoolverlaten, jeugdcriminaliteit en een groter beroep op (zware) jeugdzorg. En natuurlijk, hun relatie is primair de verantwoordelijkheid van ouders zelf. Maar als zij er zelf niet uitkomen, ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente.

Soms is het mogelijk – als er vroegtijdig goede hulp beschikbaar is – om een relatie te herstellen. Het vergoeden van relatietherapie bijvoorbeeld kan ouders helpen om erger te voorkomen. In het belang van onze jongeren en kinderen, moet de gemeente zich inzetten dat ouders niet – en zeker niet met veel ruzie – uit elkaar gaan.

Leefbaar Capelle: ONEENS

logo Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle erkent dat scheidingen kunnen leiden tot emotionele schade bij kinderen. De gemeente zet via Welzijn Capelle en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) veel in op preventie van vroegtijdig schooluitval, jeugdcriminaliteit en een groter beroep op zware jeugdzorg. Wij vinden dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Ouders wijzen en aanspreken op hun verantwoordelijkheid en voorlichting over de gevolgen voor hun kinderen bij een vechtscheiding ziet Leefbaar Capelle wel als een mogelijke aanvulling. Alle scheidende ouders relatiebemiddeling aanbieden ziet Leefbaar Capelle niet als een gemeentelijke taak en gaat ons dan ook een stap te ver. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het belang van hun kind.

D66: NEUTRAAL

logo D66 Capelle aan den IJssel

D66 is neutraal. In Capelle hebben we al goede laagdrempelige ondersteuning. Elke maandag wordt er door onze professionals een Scheidingsspreekuur georganiseerd, waar men zonder afspraak kan binnenlopen. Hier kan men terecht voor financiële, juridische, emotionele of pedagogische vragen, maar ook voor vragen over relatietherapie. Als de expertise niet aanwezig is, wordt men begeleid naar passende ondersteuning. Een belangrijk uitgangspunt is dat het kind centraal staat en er vroegtijdig al hulp wordt aangeboden. Daarbij benadrukken wij dat het moet gaan om hulp aanbieden en niet opleggen. Uiteindelijk blijft scheiden een keus van ouders waar professionals slechts een ondersteunende rol hebben.

VVD: ONEENS

logo Capelse VVD

Het gezin is een zaak van het gezin. Wel is de Capelse VVD voorstander van informele bemiddeling waarbij in een echtscheidingssituatie het belang van kinderen centraal staat. Daarom is het goed dat er in Capelle voorzieningen zijn om mensen te helpen met relatieproblemen. Inwoners kunnen hiervoor hulp krijgen van instanties als het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en Welzijn Capelle. Binnen relaties is het belangrijk dat beide partners achter zo’n beslissing staan en er zo min mogelijk van buitenaf wordt opgelegd. Scheiden is geen pretje. Maar in sommige gevallen is het beter voor alle partijen wanneer een relatie beëindigd wordt.

Capels Bewoners Belang VAN GENT: ONEENS

logo Capels Bewoners Belang

Een mooi streven van de SGP en in theorie zal het gaan echter in praktijk zit de wereld anders in elkaar. Vaak hebben dit soort scheidingen een voorgeschiedenis en is een van de ouders al bezig met de scheiding terwijl de ander zijn best doet het gezin bij elkaar te houden. Uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers, alleen bij de kinderen heeft dit de diepste impact.  

Capels Bewoners Belang PENGEL: EENS

logo Capels Bewoners Belang

Het aantal vechtscheidingen zou enorm zijn gedaald; van 31% in 2011 naar 6% in 2020 (Ministerie VWS, sept 2020). Desondanks blijft de noodzaak als overheid preventief bij te dragen ter voorkoming vechtscheidingen. Ik ben het dus met de stelling eens dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor hun kinderen en dat de overheid waar noodzakelijk preventief moet bijdragen: ter voorkoming van getraumatiseerde kinderen en jongvolwassenen als gevolg van vechtscheidingen, ter voorkoming dat kinderen voor onmogelijke aan volwassenen voorbehouden keuzes worden gesteld, zichzelf verwijten, kwetsbaarder worden en hun toekomstperspectief belemmeren door verkeerde keuzes. Gelukkig zijn er ook kinderen uit vechtscheidingen die goed terechtkomen.

GroenLinks: ONEENS

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

GroenLinks is voor inzet op preventie van problematiek bij kinderen en jongeren door vechtscheidingen. Erkend wordt dat een vechtscheiding negatieve gevolgen heeft voor de kinderen. Echter is GroenLinks van mening dat het niet de taak is van de gemeente om te voorkomen dat ouders gaan scheiden. Een stabiele en veilige gezinssituatie kan namelijk ook worden bereikt doordat ouders juist de beslissing maken om te scheiden. Een kind merkt het als ouders ongelukkig bij elkaar zijn en continu ruzie maken. Het hoofddoel moet zijn om bij vechtscheidingen een stabiele en veilige gezinssituatie te creëren voor kinderen en jongeren.

PvdA: ONEENS

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Wij zien als politieke partij geen rol voor de overheid inzake preventie van echtscheidingen, zoals we die ook niet zien bij het al dan niet sluiten van huwelijken. Bij ernstige conflicten tussen ouders kan een echtscheiding zelfs beter zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Wij zien wél een rol voor de gemeente bij het in goed overleg oplossen van situaties zoals bij echtscheidingen. In Capelle wordt informatie en advies gegeven over scheiden of uit elkaar gaan bij het wekelijkse Spreekuur Relatie en Scheiding, dat vanaf 1 juni 2023 wordt gehouden in het Huis van de Wijk Oostgaarde (Linie 5).

ChristenUnie: EENS

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Gezin en familie zijn voor de ChristenUnie heel belangrijk. Opgroeien in een stabiele situatie geeft kinderen een stevige levensbasis. Ouders zouden naast zwangerschapscursussen ook laagdrempelige opvoedondersteuning en relatieondersteuning moeten krijgen. Veel ouders combineren de opvoeding van hun kinderen met werk en andere bijdragen aan de samenleving. De ChristenUnie wil meer aandacht en zorg vanuit de overheid voor de situatie van (jonge) gezinnen. Soms gaat het niet goed en is hulp, advies en begeleiding nodig om relaties te herstellen vanuit Jeugdgezondheidszorg of het Basispakket. Als een relatie niet meer te redden valt, moet de inzet maximaal gericht zijn op ‘scheiden zonder schade’ door toegankelijke gemeenteloketten en de kinderen te betrekken via gezinsvertegenwoordigers.

CDA: EENS

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Een gezin is voor het CDA elk verband waar een kind liefdevol kan opgroeien. Het is goed om professionele hulp te hebben, maar alleen als het nodig is en zonder de rol van de ouders en de omgeving van het kind over te nemen. Laagdrempelige hulp via bijvoorbeeld buurtwerk kan escalatie van problemen voorkomen. Denk aan de hulp van Welzijn Capelle door relatiegesprekken en het CJG met een scheidingsspreekuur. Deze hulp voor het gezin ongeacht de samenstelling moet beschikbaar blijven. Zo kan de basis wordt gelegd voor de toekomst van het kind; van nieuwe gezinnen, van gemeenschappen, van de samenleving.

SP: NEUTRAAL

Logo SP

25 duizend echtscheidingen per jaar, 25 procent van de huwelijken na 12 jaar gestrand. Ieder jaar zo’n 50 duizend kinderen het lijdend voorwerp…want scheiden doet lijden. Cijfers laten zien dat de stress van een scheiding niet alleen leidt tot mentale problemen, maar zelfs lichamelijke klachten veroorzaakt. Alle redenen om als gemeente in te zetten op laagdrempelige hulpverlening ter ondersteuning van de betroffen gezinnen.
De SP is wel van mening dat de verantwoordelijkheid toch echt bij de (huwelijks)partners zelf ligt, zoals de SGP ook aangeeft. De gemeente is nu eenmaal geen relatietherapeut of echtscheidingsadvocaat.

Belang Van Nederland (BVNL): NEUTRAAL

Logo Belang van Nederland (BVNL)

BVNL-Capelle is het eens dat een (v)echtscheiding kan leiden tot de genoemde problematiek in de stelling en betreurt dat ten zeerste. Ook zijn we het eens dat het primair de verantwoording van de ouders zelf is om de belangen van de kinderen en henzelf te regelen. Om de kosten van relatietherapie te vergoeden uit gemeenschapsgeld ondersteunt BVNL-Capelle echter niet. BVNL-Capelle ziet wel dat de gemeente goede stappen maakt door vanaf 1 juni 2023 het “scheidingsspreekuur” uit te breiden bij CJG, dat in opdracht van de gemeente, ondersteuning geeft bij echtscheiding, relaties en het opvoeden van kinderen. Bezoek hiervoor de website van Centrum voor Jeugd en Gezin(externe link).