Het zomerreces zit er op. Het vergaderseizoen gaat weer beginnen. De commissies vergaderen op maandag 11 en dinsdag 12 september.

U kunt de vergaderingen bijwonen in het gemeentehuis of live of achteraf bekijken via de raadskalender. In de raadskalender treft u ook de actuele agenda’s aan.

Naar de Raadskalender(externe link)

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen Toezeggingen

Maandag 11 september, 19.30 uur

  Thema-avond opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

  Maandag 11 september, 19.30 uur

  Raadsbrede commissie (besloten)

  Maandag 11 september, na afloop thema-avond

  Bij deze vergadering kunt u alleen de openbare opening bijwonen of meekijken via de raadskalender. De agenda wordt in beslotenheid besproken.

  Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

  Maandag, 11 september 2023, na afloop raadsbrede commissie

  • Communicatieplan raad burgemeester
  • Rapport Commissie Verbonden Partijen naar Irado
  • Voorstel beleidsmaatregelen jaarwisseling 2023 – 2024

  Commissie Samenleving en Economie

  Maandag, 11 september 2023 na afloop raadsbrede commissie

  • Gemeenschappelijke regelingen
  • Uitvoeringplan Hoogwaardig Handhaven Participatiewet, Iaow, Iaoz, 2023-2026 IJsselgemeente
  • Verordening Capelse Jongerenraad

  Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer

  Dinsdag, 12 september 2023, 20.00 uur

  • Gemeenschappelijke regelingen
  • Rapport Rekenkamer onderzoek woonbeleid regio Rotterdam
  • Tussenevaluatie en verhoging Starterslening
  • Capelse duurzaamheidslening
  • Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2023-2029
  • Nota Verduurzamen Erfgoed 2023

  Inspreken bij vergaderingen

  Als Capellenaar kunt u, na aanmelding, gebruik maken van het spreekrecht tijdens de openbare commissievergaderingen. Uw bijdrage kan ook voorgelezen worden. U kunt zich aanmelden tot 12 uur op de dag van de vergadering bij het secretariaat van de griffie:

  De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Bekijk de spelregels voor het inspreken bij raads- en commissievergaderingen.

  Volg de vergaderingen in het gemeentehuis of online

  U kunt de openbare vergaderingen in het gemeentehuis bijwonen. Ook kunt u de vergaderingen live of achteraf meekijken met ondertiteling via de raadskalender(externe link).