Deze commissie vergadert op 12 september 2023 in het gemeentehuis. De volgende bezwaarschriften worden behandeld:
 

  • 13.00 uur: omgevingsvergunning legaliseren overkapping (openbaar)
  • 13.30 uur: afwijzen legaliseren vlonder/overkapping (openbaar)  
  • 14.00 uur: toewijzen vergunning fietsenschuur (openbaar)
  • 14.30 uur: opleggen dwangsom (openbaar)

De openbare zittingen zijn weer toegankelijk voor publiek. De stukken zijn hieronder te lezen:

Bijlagen legaliseren overkapping

Bijlagen afwijzen legaliseren vlonder