In Capelle aan den IJssel hebben ruim 80 gezinnen hun deur en hart geopend om pleegkinderen een veilig thuis te bieden. Niet voor elk kind is een stabiele thuisomgeving vanzelfsprekend. Maar dit is wel een belangrijke basis voor een kansrijke toekomst.

Tijdens de landelijk Week van de Pleegzorg (van 2 tot 9 november) werden alle pleeggezinnen al bedankt met een bedankbrief en cadeaubon. Om hen nogmaals extra in het zonnetje te zetten zijn zij uitgenodigd voor een high tea op de Gemeentewerf!

Wethouder Eric Faassen is de pleegouders ontzettend dankbaar: ”Pleegouders zorgen ervoor dat deze kinderen opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving. Dat is hartverwarmend. Als gemeente zijn we hen daarvoor dan ook zeer dankbaar en ik wil de pleegouders dan ook een groot compliment geven!”

De high tea wordt georganiseerd in samenwerking met Enver, Horizon, Timon, Jeugdformaat, en de Willem Schikker Groep. Voor de gezinnen was het een fijn moment om met elkaar in contact te komen.

Meer pleegouders nodig

Langdurige pleegzorg heeft de voorkeur boven crisisopvang. Daarom zet de gemeente in op uitbreiding van het aantal pleeggezinnen. Er zijn altijd extra pleeggezinnen nodig. “Gelijke kansen moet opgaan voor iedereen in Capelle, ook voor alle kinderen. Door hier aandacht voor te vragen hoop ik dat meer mensen in onze gemeente overwegen om pleegouder te worden,” aldus Faassen. Kijk voor meer informatie op: www.enver-pleegzorg.nl/pleegouderworden(externe link)