Ieder jaar voeren we onderhoud uit aan de bomen in de gemeente. We doen dit om de bomen veilig en gezond te houden. Eerst doen we onderzoek. In het najaar van 2021 zijn de bomen in vooral de wijk Schollevaar onderzocht. Met de gegevens van het onderzoek hebben we besloten welke werkzaamheden we gaan uitvoeren aan de bomen.

Op de kaart(externe link) kunt u zien of takken van een boom worden gesnoeid of dat de boom wordt weggehaald en vervangen. Als de boom wordt vervangen, dan wordt op de kaart ook aangegeven welk type boom hiervoor terugkomt.

Waarom onderhouden we de bomen?

Marc Wilson, wethouder Buitenruimte legt uit: “We hebben de zorg voor het groen op straat, in de parken en de plantsoenen van Capelle, zo ook voor de bomen. Met regelmatige inspectierondes houden we de gezondheid van de bomen in de gaten. Deze inspecties laten we uitvoeren door externe bomendeskundigen. Zo kunnen we tijdig maatregelen treffen. Dit kan zijn het snoeien van takken, een nadere inspectie of vervanging. Ook kan het zijn dat aan een deel van de bomen die zijn geïnspecteerd geen onderhoud nodig is.”  

Snoei zorgt ervoor dat bomen op een gezonde manier kunnen groeien. Ook takken die in de weg zitten bij een huis of een lantaarnpaal worden gesnoeid.

Jaarlijks vervangen we ook zieke en dode bomen. Als eigenaar van de bomen heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de bomen regelmatig geïnspecteerd moeten worden en maatregelen worden genomen om schade aan de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat merkt u ervan?

Er is weinig tot geen overlast bij het snoeien van de bomen. Bij het vervangen van bomen kan het voorkomen dat een gedeelte van de straat tijdelijk wordt afgesloten. We proberen ook hierbij de overlast zoveel mogelijk te beperken.