De rijksoverheid is gestart met de kindregeling. De regeling is voor kinderen van erkende slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ook gemeente Capelle wil deze kinderen helpen als dat nodig is. 

De kinderen van de ouders uit de toeslagenaffaire zijn ook slachtoffer. Daarvoor is de kindregeling. De kindregeling bestaat uit een geldbedrag, een programma voor ‘emotioneel herstel’ en hulp van de gemeente. De Belastingdienst informeert de kinderen over het geldbedrag en het programma.

Hulp van de gemeente

Het Meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente Capelle staat klaar om de kinderen van erkende slachtoffers te helpen. Wethouder Ans Hartnagel wil dat alle getroffen kinderen met deze hulp krijgen waar ze recht op hebben: ”Deze hulp, ook de financiële compensatie, is zo belangrijk; het leed dat is aangericht door de Toeslagaffaire is ongekend. De overheid heeft grote fouten gemaakt. Ouders en kinderen zijn daar het slachtoffer van geworden. Dat is heel erg. We horen vaak heftige verhalen. Veel ouders en kinderen hebben veel stress gehad. En vaak ook geldproblemen. Soms was er te weinig geld voor verjaardagen en leuke dingen. Soms was er zelfs geen geld meer voor eten. Het is de hoogste tijd dat dit recht gezet wordt! We kunnen helpen met verschillende zaken. Bijvoorbeeld met geldproblemen of  als je niet lekker in je vel zit,  als je vragen hebt over inkomen of werk. Natuurlijk staan we ook voor je klaar als je gewoon een luisterend oor nodig hebt!”

Je bekijkt samen met een medewerker van de gemeente welke hulp je nodig hebt en wie je het beste kan helpen. Als het nodig is, verwijzen we je door naar andere specialisten. Bijvoorbeeld Stichting Welzijn Capelle of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit doen we natuurlijk alleen als jij dat wil.

Zelf aanmelden

Door privacyregels krijgt de gemeente van de Belastingdienst geen namen en adressen van de kinderen van erkend gedupeerde ouders. Daarom moet je jezelf bij ons aanmelden voor hulp

bij het meldpunt kinderopvangtoeslag via e-mail: meldpuntkinderopvangtoeslag@capelleaandenijssel.nl.

  • Het Meldpunt krijgt ook graag een berichtje als het goed met je gaat en geen hulp nodig hebt.

Voor kinderen van erkende slachtoffers

De Belastingdienst neemt contact op met kinderen van erkende slachtoffers. Dat zijn de ouders die ook geld van de Belastingdienst kregen. Soms heb je wel recht op de Kindregeling maar krijg je geen brief. Dan  moet je jezelf melden bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je pleegouders hebt of hebt gehad, als je ouder(s) of verzorger(s) zijn overleden, of als je geen burgerservicenummer (BSN) hebt omdat je in het Buitenland bent geboren. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de Belastingdienst(externe link).

Ouders (nog) niet erkend als slachtoffer?

Heeft de Belastingdienst jouw vader of moeder (nog) niet erkend als gedupeerde van de toeslagenaffaire? Dan geldt de kindregeling (nog) niet voor jou. 

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je hulp? Dan kan jouw vader of moeder contact opnemen met het meldpunt Kinderopvangtoeslag. Dan kijken we samen welke hulp je nodig hebt. 

Ben je 18 jaar of ouder? Ook dan kun je hulp krijgen. Neem contact op met Welzijn Capelle(externe link) . Dan kun je in een gesprek aangeven waar je tegenaan loopt of hulp bij wilt. Of kijk op de website van de Capelse Wegwijzer (externe link). Daar staat wat je kan doen bij verschillende vragen. 

Hulp bij geldzorgen

Voor ouders die erkend gedupeerd zijn, zijn veel schulden kwijtgescholden. Dit is gedaan omdat die schulden vaak een gevolg waren van de toeslagenaffaire. Bij de kinderen worden de schulden niet kwijtgescholden. Iedereen met schulden of geldzorgen kan altijd hulp krijgen bij Welzijn Capelle(externe link). En kijk op onze pagina Geldzorgen.

Meer informatie

Kijk ook op onze pagina Hulp voor kinderen Toeslagaffaire