Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Maar niet altijd. U kunt dit zelf controleren door de ‘vergunningcheck(externe link)’ in het omgevingsloket in te vullen.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Voor dakkapellen, schuren, schuttingen airco's en warmtepompen is in sommige gebieden geen vergunning nodig. Ze moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bekijk de Nota Beeldkwaliteit op de pagina Welstandsbeoordeling. Of neem contact op met Vergunningen.

Laat uw (ver)bouwplan vooraf toetsen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u uw (ver)bouwplan vooraf laten toetsen door de gemeente. Dit noemen we een ‘vooroverleg’. In dit overleg kijken we of uw wensen passen binnen het bestemmingsplan en de eisen van welstand. Na dit overleg ontvangt u van ons een conclusie. Deze kan zijn dat wij kunnen meewerken aan uw plan en onder welke voorwaarden. Het kan ook zijn dat wij niet kunnen meewerken aan uw (ver)bouwplan, wij leggen dan uit waarom dit niet kan. Zorg dat u vooraf een vergunningcheck(externe link) hebt gedaan.

Verzoek vooroverleg(externe link)

Dit heeft u nodig voor uw verzoek vooroverleg

 • Een duidelijke situatietekening op schaal 1:500 met daarop alle bouwwerken (bestaand en nieuw) inclusief het hoofdgebouw die op uw perceel (grond) staan.
 • Schetstekeningen van het nieuw op te richten bouwwerk of het gewijzigde gebruik, inclusief complete maatvoering.
 • Een uitgebreide omschrijving van uw (ver)bouwplan.
 • Heeft u foto’s? Stuur deze mee ter verduidelijking.

Reactietijd

Als uw verzoek voor een vooroverleg niet compleet is nemen wij binnen 2 weken contact met u op. Is uw verzoek voor een vooroverleg compleet dan ontvangt u binnen 6 weken een conclusie van ons.

Kosten

Een vooroverleg is gratis.

Aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een vergunningcheck gedaan in het omgevingsloket en gebruik gemaakt van het vooroverleg? En is een vergunning nodig? Vraag deze dan digitaal aan. Wij adviseren u om de aanvraag te laten begeleiden door een bouwkundig adviseur die ervaring heeft met het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Direct een vergunning aanvragen(externe link)

Dit heeft u nodig voor uw vergunningaanvraag

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, levert u met het aanvraagformulier de volgende gegevens in:

 • Bouwkundige plattegrond/tekening, schaal 1:100 of 1:50, volledig voorzien van maatvoering, de benaming van de ruimten van iedere verdieping van het bouwwerk.
 • Bouwkundige tekeningen met de lengte- en dwarsdoorsneden van het bouwwerk, schaal 1:100 of 1:50, volledig voorzien van maatvoering ten opzichte van het peil.
 • Alle bouwkundige gevelaanzichten, schaal 1:100 of 1:50, voorzien van de materiaaltoepassing van de buitengevels.
 • Bouwkundige principedetails, schaal 1:10 of 1:5, volledig voorzien van maatvoering, materiaalgebruik en isolatiewaarden.
 • De situatietekening, schaal 1:500 of 1:100, het perceel (de grond) waarop de bestaande en de gewijzigde bebouwing op schaal is ingetekend, volledig voorzien van maatvoering en de maatvoeringen ten opzichte van de perceelgrenzen.
 • Afhankelijk van het soort bouwwerk moet u aanvullende berekeningen of rapporten inleveren. Dit kunt u controleren in de Regeling Omgevingsrecht(externe link) of vraag het na bij uw bouwkundig adviseur.

Meestal kunt u de documenten van de huidige toestand van de woning opvragen in ons archief.

Bouwtekeningen opvragen in het archief

Kosten bouwvergunning

Kostenbouwvergunning 2023
Bouwkostenkosten vergunning
Minder dan € 7.500€ 122,17
€ 7.500 - € 10 miljoen 1,68% van de bouwkosten
€ 10 - 20 miljoen1,47% van de bouwkosten en 
minimaal € 182.551,02
20 - 35 miljoen

1,25% van de bouwkosten met

 • een minimum van € 319.464,80 en
 • een maximum van € 456.933,75
Meer dan € 35 miljoen

1 % van de bouwkosten met

 • een minimum van € 456.933,75 en
 • een maximum van € 668.428,80

Als uw aanvraag niet in het bestemmingsplan past, dan moeten we mogelijk afwijken van het bestemmingsplan. Wij brengen dan extra kosten in rekening.

Reactie

De tijd waarbinnen we reageren op uw aanvraag hangt af van hoe ingewikkeld uw (ver)bouwplan is en hoe compleet uw aanvraag is.

 • Eenvoudige bouwplannen: binnen 8 tot 14 weken.
 • Complexe bouwplannen: binnen 26 weken.

Bij de aanvraag van deze vergunning kunnen we een integriteitsonderzoek doen. De unit Veiligheid neemt dan contact met u op. Lees meer over Integriteitsonderzoek (Wet Bibob) 

Gemeentelijk toezicht en contact

Als u een vergunning heeft, moet u 2 dagen van te voren melden wanneer u begint met bouwen. U meldt uw werkzaamheden daar ook af. Wij controleren of u zich houdt aan de afspraken zoals ze staan in de vergunning. Doet u dit niet, dan kunnen wij de werkzaamheden stilleggen.

Ook als u vragen of klachten heeft over bouwwerkzaamheden in uw omgeving kunt u contact opnemen.

Mail bouwtoezicht

Meld sloop

Gaat u slopen en heeft u meer dan 10 m3 sloopafval? Dan moet u 4 weken vooraf een sloopmelding doen bij het omgevingsloket.

Uitzonderingen
In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor:

 • gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten;
 • panden die zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht;
 • panden die in een gebied liggen waar het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voorschrijft.

Omgevingsloket(externe link)

Asbest

Voor het verwijderen van asbest gelden andere regels. Lees hier meer over op onze pagina Asbest verwijderen.

Omgevingswet

Wilt u een wijziging aanvragen op een bestemmingsplan? Vraag dit dan, met alle documenten compleet, aan vóór 1 september 2023. We behandelen uw aanvraag dan nog via de huidige wetten en regels. Daarna werken we volgens de regels van de omgevingswet.

Andere aanvragen voor een omgevingsvergunning werken tot 1 januari 2024 volgens de huidige regels. Daarna gelden hier ook de regels van de omgevingswet.

Lees meer over de omgevingswet

Luchtofoto van Capelle met de Hollandse IJssel op de voorgrond daarachter de Ketensedijk en de IJsselzoom de voetbalvelden en verpleeghuis Rozenburcht