Wethouder Dick van Sluis

Wethouder Dick van Sluis

Contact

E-mail d.p.van.sluis@capelleaandenijssel.nl
Twitter @ DickvanSluis

Portefeuille (tot 31 oktober 2019)

  • Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
  • Projectwethouder Omgevingswet
  • Onderwijs (met onderwijshuisvesting)
  • Welstand en monumentenbeleid
  • Hoofdverkeersinfrastructuur
  • Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit)
  • Wonen (met woonoverlast)
  • Wijkwethouder Rivium en Fascinatio

Nevenfuncties ambtshalve

  • Lid Presidium Vervoersautoriteit Metropoolregio
  • Lid Algemeen Bestuur Vervoersautoriteit Metropoolregio

Andere collegeleden en meer informatie