Wethouder Dick van Sluis

Wethouder Dick van Sluis

Contact

E-mail d.p.van.sluis@capelleaandenijssel.nl
Twitter @ DickvanSluis

Portefeuille

 • Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
 • Projectwethouder Omgevingswet
 • Onderwijs (met onderwijshuisvesting)
 • Welstand en monumentenbeleid
 • Hoofdverkeersinfrastructuur
 • Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit)
 • Wonen (met woonoverlast)
 • Wijkwethouder Rivium en Fascinatio
 • 3e Locoburgemeester

Nevenfuncties ambtshalve

 • Lid Presidium Vervoersautoriteit Metropoolregio
 • Lid Algemeen Bestuur Vervoersautoriteit Metropoolregio

Andere collegeleden en meer informatie