Wethouder Ans Hartnagel

Wethouder Ans Hartnagel

Contact

E-mail a.j.hartnagel@capelleaandenijssel.nl
Twitter @AnsHartnagel

Portefeuille

  • Integraal veiligheidsbeleid (inclusief huiselijk geweld en verwarde personen)
  • Leefbaarheid en sociale veiligheid (inclusief kwetsbare buurten, sociale cohesie, welzijnswerk en buurtwerk)
  • Handhaving (inclusief dierenwelzijn)
  • Jeugdbeleid en jeugdhulp (inclusief CJG en CAPSLOC)
  • Projectwethouder Denk-en-Doe-Meefonds
  • Wijkwethouder Schollevaar en Middelwatering
  • 1e Locoburgemeester

Nevenfuncties ambtshalve

Lid Algemeen Bestuur Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam en Omstreken (GGD)