Verkiezing Waterschap 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 kiest u wie u mag vertegenwoordigen in het bestuur van het Waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Als Capellenaar kunt u in ieder stemlokaal in Capelle aan den IJssel stemmen. Let op: gelijktijdig vindt de verkiezing voor de Provinciale Staten plaats.

Wie mogen er stemmen en wanneer?

 • Volwassenen (op 20 maart 2019, 18 jaar of ouder) met de Nederlandse nationaliteit,
 • Volwassen EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland).

De stemlokalen zijn op woensdag 20 maart 2019 van 7.30 tot 21.00 uur geopend.

Stemmen

Wat moet ik meenemen?

 • uw stempas(sen)
 • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stempas

Per verkiezing ontvangt u 1 stempas als u hiervoor kiesgerechtigd bent. U ontvangt eind februari, begin maart 2019 uw stempas per post.

Stempas kwijt?

Mocht uw stempas kwijt of stuk zijn, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, Team Verkiezingen.

Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur.

Let op: u moet dit persoonlijk doen. 

Als u later uw ‘oude’ stempas terugvindt, kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan dan uitsluitend met de nieuwe stempas.

Geen identiteitsbewijs?

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of bent u deze kwijt? Vraag dan op tijd een nieuwe aan. Maak hiervoor een afspraak. Reken op minimaal 5 werkdagen voor u in het bezit bent van uw nieuwe identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kunt u alleen uw stem uitbrengen op vertoon van een kopie van het proces-verbaal van vermissing en een ander pasje of document voorzien van uw naam en foto.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u te stemmen. Dit kan tot uiterlijk 15 maart 2019. In dit geval controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen.

Iemand machtigen

Voorwaarden om iemand te machtigen:

 • de gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd;
 • de gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
 • de gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen;
 • het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard.

Onderhandse volmacht

U kunt een kiezer binnen Capelle aan den IJssel machtigen via een onderhandse volmacht. Hiervoor vult u de achterkant van de stempas in. Degene die met een onderhandse volmacht een stem uitbrengt, moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (van de volmachtgever) tonen.

Schriftelijke volmacht

In de volgende situatie kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken: 

 • Als u iemand wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
 • Als u tijdens de verkiezingen tijdelijk in het buitenland verblijft. 
 • Als u een kiezer buiten Capelle aan den IJssel (maar binnen het Waterschap HHSK) wilt machtigen.
 • Als u geen legitimatiebewijs heeft.

Vraag het volmachtbewijs aan met het volmachtformulier model L8.

Stuur dit naar de gemeente:

 • per e-mail verkiezingen@capelleaandenijssel.nl
 • of per post Gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Publiekszaken, Team Verkiezingen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Het ingevulde formulier moet uiterlijk 15 maart 2019 ontvangen zijn door de Afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen.

Bij een schriftelijke volmacht hoeft u geen kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen.

Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd.

Kiezerspas

Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen dan waar u staat ingeschreven. In dat geval kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u op elk stembureau binnen het gehele waterschap stemmen.

Wilt u een kiezerspas aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen, dan gebruikt u het formulier model K6.

Stuur dit naar de gemeente:

 • per e-mail verkiezingen@capelleaandenijssel.nl
 • of per post Gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Publiekszaken, Team Verkiezingen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 15 maart 2019 ontvangen zijn door het team Verkiezingen. Heeft u de stempas al ontvangen, stuurt u deze dan mee met het verzoek om een kiezerspas.

Kiezerspas persoonlijk aanvragen

Na ontvangst van uw stempas kunt u tot uiterlijk 19 maart 2019, 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. U komt dan persoonlijk naar het gemeentehuis van de gemeente waar u op 4 februari 2019 als kiezer stond geregistreerd. Daar toont u de stempas en uw geldig legitimatiebewijs. Let op: U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Kandidatenlijst

De kandidatenlijst voor het Waterschap ontvangt u ruim voor de verkiezingen.

Verkiezingsuitslag

De (voorlopige) verkiezingsuitslag wordt vanaf donderdag 21 maart 2019 op de website bekendgemaakt.

Team Verkiezingen en meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Verkiezingen van de afdeling Publiekszaken.

Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op www.kiesraad.nl.