Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 kiest u voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement. Als Capellenaar kunt u in ieder stemlokaal in Capelle aan den IJssel stemmen.

Als u Nederlanders die in het buitenland wonen en vanuit daar willen stemmen

Wie mogen er stemmen en wanneer?

 • Volwassenen (op 23 mei 2019, 18 jaar of ouder) met de Nederlandse nationaliteit
 • EU-burgers - die zich bij de gemeente hebben geregistreerd met een Y-32 formulier.

De stemlokalen zijn op donderdag 23 mei 2019 van 7.30 tot 21.00 uur geopend.

Stemmen

Wat moet ik meenemen?

 • Uw stempas(sen)
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stempas

Per verkiezing ontvangt u 1 stempas als u hiervoor kiesgerechtigd bent. U ontvangt eind april, begin mei 2019 per post uw stempas. 

Stempas kwijt?

Mocht uw stempas kwijt of stuk zijn, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, Team Verkiezingen.

Dit kan tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur.

Let op: u moet dit persoonlijk doen.

Als u later uw ‘oude’ stempas terugvindt, kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan dan alleen met de nieuwe stempas.

Geen paspoort of identiteitskaart?

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of bent u deze kwijt? Vraag dan op tijd een nieuwe aan. Afspraak voor aanvragen identiteitsbewijs. Het duurt minimaal 5 werkdagen voor u een nieuwe identiteitsbewijs heeft.

Heeft u uw nieuwe identiteitsbewijs niet op tijd? Dan moet u het volgende meenemen naar het stembureau:

 • kopie van het proces-verbaal van vermissing, dit krijgt u wanneer u aangifte doet van vermissing
 • pasje of document met uw naam en foto
 • stempas

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u te stemmen. Dit kan tot uiterlijk 20 mei 2019. In dit geval controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders namens u laten stemmen, u machtigt dan iemand anders voor u te stemmen.

Voorwaarden om iemand te machtigen:

 • de gemachtigde staat als kiezer geregistreerd;
 • de gemachtigde brengt de stem van de volmachtgever tegelijk uit met zijn eigen stem;
 • de gemachtigde stemt voor maximaal 2 andere kiezers;
 • u kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig.

Onderhandse volmacht

U kunt ook een kiezer binnen Capelle aan den IJssel machtigen. Hiervoor moet de achterkant van de stempas worden ingevuld. Degene die met een onderhandse volmacht een stem uitbrengt, moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (van de volmachtgever) tonen.

Schriftelijke volmacht

In de volgende situatie kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken: 

 • Als u iemand wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
 • Als u tijdens de verkiezingen tijdelijk in het buitenland verblijft. 
 • Als u een kiezer buiten Capelle aan den IJssel (maar binnen de provincie Zuid-Holland) wilt machtigen.
 • Als u geen legitimatiebewijs heeft.

Vraag het volmachtbewijs aan via het aanvraagformulier volmacht (70 kB).

Stuur dit naar de gemeente:

 • per e-mail verkiezingen@capelleaandenijssel.nl
 • of per post Gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Publiekszaken, Team Verkiezingen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Het ingevulde formulier moet uiterlijk 20 mei 2019 ontvangen zijn door de Afdeling Publiekszaken, Team Verkiezingen.

Bij een schriftelijke volmacht hoeft u geen kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen.

Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd.

Kiezerspas

Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen dan waar u staat ingeschreven. In dat geval kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u op elk stembureau in Nederland stemmen.

Wilt u een kiezerspas aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen, dan gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier kiezerspas (pdf, 219 Kb).

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 20 mei 2019 ontvangen zijn door het team Verkiezingen. Heeft u de stempas al ontvangen, stuurt u deze dan mee met het verzoek om een kiezerspas.

Kiezerspas persoonlijk aanvragen

Na ontvangst van uw stempas kunt u tot uiterlijk 22 mei, 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. U komt dan persoonlijk naar het gemeentehuis van de gemeente waar u op 9 april 2019 als kiezer stond geregistreerd. Daar toont u de stempas en uw geldige legitimatiebewijs. Let op: U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Stemmen als u permanent in het buitenland woont

Permanente registratie voor kiezers buiten Nederland

Woont u niet in Nederland? En wilt u vanuit het buitenland stemmen? Kijk dan voor meer informatie op www.denhaag.nl.

Kandidatenlijst

De kandidatenlijst voor het Europees Parlement ontvangt u ruim voor de verkiezingen.

Team Verkiezingen en meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Verkiezingen van de afdeling Publiekszaken.

Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op www.kiesraad.nl.