Stadsvisie

Hoe ziet Capelle er in 2040 uit? Wat voor soort gemeente we willen zijn? Over die vraag hebben we afgelopen jaar veel mensen gesproken. Het antwoord staat nu in de Stadsvisie. Nu is het aan de Raadscommissie en het College van Burgemeester en Wethouders om het concept te bespreken en vast te stellen.

Vanaf 28 oktober tot 10 december 2020 kunt u de concept-Stadsvisie inzien. Hier digitaal of op papier in het gemeentehuis. Dan kunt u nog uw reactie geven. In maart 2021 zal de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen over de Stadsvisie.

Wat is een stadsvisie?

De stadsvisie gaat over allerlei onderwerpen: ruimte, maatschappij en veiligheid. Het moet de richting bepalen van de gemeente op de lange termijn en welke middelen ze daarvoor inzet.

De stadsvisie heeft de volgende doelen:

 • het bepalen van een koers voor de toekomst van Capelle
 • het uitnodigen van Capellenaren bij het maken van hun stad
 • het integraal benaderen van opgaven in Capelle: mensen willen in een prettige omgeving wonen, waar het veilig is en er voldoende voorzieningen zijn zoals supermarkt, speeltuin en huisarts
 • het stimuleren van een nieuwe manier van werken van de gemeente: uitnodigend en faciliterend, van regels naar mogelijkheden

De stadsvisie is ook een omgevingsvisie. Dit betekent dat van alle bouwplannen bekeken wordt of ze binnen deze visie passen. Dit staat in de omgevingswet (artikelen 3.1 en 3.2) die per 2022 zal ingaan.

Alle Capellenaren konden meepraten

In Capelle moet iedereen mee kunnen doen die dat wil. Om tot een goede Stadsvisie te komen hebben we het afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd. Onder andere met:

 • Capellenaren in de wijken
 • Jongeren van het IJsselcollege
 • Kindercollege
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Professionele partners van de gemeente zoals politie, Havensteder, Welzijn Capelle, Sportief Capelle tijdens een stadsfestival

Ook Jongeren konden een vragenlijst invullen over wat zij belangrijk vinden over de toekomst van Capelle. Verder hebben we vragen aan het burgerpanel gesteld. In totaal hebben we hiermee de mening ruim 1.250 Capellenaren opgehaald.

Samen met de raad hebben we bewust gekozen wanneer en op welke manier we met mensen in gesprek gingen of hun mening vroegen. Ook hebben we de resultaten van andere onderzoeken gebruikt bijvoorbeeld de programma’s Wonen, Duurzaamheid en Economie. We wilden zaken niet overdoen.

Benieuwd wat er gezegd is door uw mede-Capellenaren?

Bekijk de filmpjes op YouTube:

Berichten over het Stadsfestival voor professionele partners:

 • Terugkoppeling Stadsfestival

  Heel veel mensen weten veel van Capelle. Dat was goed te zien tijdens het Stadsfestival 'Welkom in de toekomst van Capelle aan den IJssel' dat op 1 juli 2019  plaatsvond in het cultuurpodium CAPSLOC. De resultaten van deze dag komen te staan in de stadsvisie die gemaakt wordt over de toekomst van Capelle. Er is een grote mate van betrokkenheid bij de stad en de toekomst van de stad. Dit kwam terug in alle gesprekken tijdens de dag.