Nevenfuncties directie / afdelingshoofden

Ambtenaren zijn verplicht om nevenwerkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor hun functie dan wel nadelig kunnen zijn voor het functioneren van de gemeente te melden. Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat er een actuele opgave van nevenwerkzaamheden op de gemeentelijke website moet staan. De gemeentesecretaris is hiervoor verantwoordelijk.

Het betreft de volgende personen:


Anne de Baat

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Nevenfuncties ambtshalve:

  • Lid Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (niet betaald)
  • Lid van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond (niet betaald)
  • Lid van de Kring van Gemeentesecretarissen 100.000+ gemeenten (niet betaald)

Overige nevenfuncties:

  • Bestuurlijk secretaris van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (betaald)

Arend Ruijmgaart

Plaatsvervangend algemeen directeur/1e loco-gemeentesecretaris

Nevenfuncties:

Geen


Chantal van Loenen-Bosch

Hoofd Financiën

Nevenfuncties:

Geen


Loek Huizinga

Hoofd Stadsbeheer

Nevenfuncties:

  • Penningmeester/ledenadministrateur Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging (ERHV) "De Waal", Ridderkerk
  • Lid van de commissie van beroep bij Federatie Zuidwest Nederland (onderdeel van de Sportvisserij Nederland)

Jolanda Lasschuyt

Hoofd Publiekszaken

Nevenfuncties:

Geen


Michel Tobé

Hoofd Facilitaire Diensten

Nevenfuncties:

  • Voorzitter van de Scoutinggroep BvH in Schiedam (niet betaald)
  • Voorzitter Facility Management Nederland (FMN) (niet betaald)
  • Examinator Post HBO Facility Management (niet betaald)

Leonie Bandell

Hoofd Samenleving
2e loco-secretaris

Nevenfuncties:

  • Lid van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren "De Marin" (niet betaald)

Erwin Wigt

Hoofd Stadsontwikkeling
3e loco-secretaris

Nevenfuncties:

Geen