Nevenfuncties afdelingshoofden

Ambtenaren zijn verplicht om nevenwerkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor hun functie dan wel nadelig kunnen zijn voor het functioneren van de gemeente te melden. Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat er een actuele opgave van nevenwerkzaamheden op de gemeentelijke website moet staan. De gemeentesecretaris is hiervoor verantwoordelijk.

Het betreft de volgende personen:


Anne de Baat

Gemeentesecretaris

Nevenfuncties ambtshalve:

 • Lid Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (niet betaald)
 • Lid van de Kring van Gemeentesecretarissen Rijnmond (niet betaald)
 • Bestuurslid Stichting CapelleWerkt (niet betaald)

Overige nevenfuncties:

 • Bestuurlijk secretaris van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (betaald)
 • Lid van de VNG Commissie Werk en Inkomen (niet betaald)
 • Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Delft (onbetaald)

Arend Ruijmgaart

Plaatsvervangend algemeen directeur/1e loco-gemeentesecretaris

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Walang (niet betaald)
 • Plaatsvervangend algemeen directeur / secretaris Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Chantal van Loenen-Bosch

Hoofd Financiën

Nevenfuncties:

Geen


Loek Huizinga

Hoofd Stadsbeheer

Nevenfuncties:

 • Penningmeester/ledenadministrateur Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging (ERHV) "De Waal", Ridderkerk
 • Lid van de commissie van beroep bij Federatie Zuidwest Nederland (onderdeel van de Sportvisserij Nederland)

Jolanda Lasschuyt

Hoofd Publiekszaken

Nevenfuncties:

Geen


Michel Tobé

Hoofd Facilitaire Diensten

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Scoutinggroep BvH in Schiedam (niet betaald)
 • Bestuurslid Facility Management Nederland (FMN) (niet betaald)

Leonie Bandell

Hoofd Samenleving
2e loco-secretaris

Nevenfuncties:

 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren "De Marin" (niet betaald)

Erwin Wigt

Hoofd Stadsontwikkeling
3e loco-secretaris

Nevenfuncties:

Geen