Klacht, bezwaar, meer informatie

Klacht over behandeling door ambtenaar

Dien online een klacht in als u door een ambtenaar niet netjes bent behandeld.

Ga naar onze pagina Klacht over behandeling door ambtenaar

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing dan kunt u bezwaar maken.

Naar de pagina Bezwaar maken

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Kijk of u een verzoek om informatie kunt indienen.

Ga naar de pagina wet openbaarheid bestuur (WOB)

Hergebruik overheidsinformatie

U kunt een verzoek indienen om overheidsinformatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel.

Ga naar onze pagina Wet hergebruik overheidsinformatie

Schadevergoeding

Schade door een ruimtelijk plan of voorzieningen in de openbare ruimte.

Ga naar de pagina Schadevergoeding

Te laat antwoord

Als wij te laat antwoorden kunt u gebruik maken van de regeling Dwangsom.

Ga naar onze pagina Antwoord niet op tijd

Geheimhouding persoonsgegevens

Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens aan andere instanties doorgeven.

Ga naar de pagina Geheimhouding persoonsgegevens wijzigen