Kindercollege en Jeugdraad

Jeugdparticipatie staat hoog in het vaandel bij de gemeente Capelle. Daarom hebben we een kinderburgemeester en een kindercollege.

Kindercollege

Kinderburgemeester Naomi Vermeulen tussen de andere leden van het kindercollege met op de achtergrond wethouder Ans Hartnagel en burgemeester Peter Oskam

Kinderburgemeester Naomi Vermeulen samen met burgemeester Peter Oskam, wethouder Ans Hartnagel en het Kindercollege van Capelle aan den IJssel. (foto: Frank de Roo)

Dit kindercollege zet zich in om alle kinderen mee te kunnen laten doen aan leuke sportactiviteiten en waterspelletjes in de wijk. Steeds meer kinderen zitten achter de computer of tablet. De kinderburgemeester vindt het juist belangrijk dat kinderen lekker naar buiten gaan om te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten.

Kindercollege op social media

Kinderburgemeester en - college

Capelle hecht veel waarde aan jeugdparticipatie. Door participatie wordt de inbreng van kinderen en jongeren vergroot en hun positie versterkt. In 2011 gaven we met het instellen van een kinderburgemeester een extra impuls aan de participatie van kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderburgemeester krijgt ondersteuning van leeftijdsgenoten uit het kindercollege.

Taken kinderburgemeester

De kinderburgemeester overlegt een paar keer per jaar met het kindercollege over van alles wat met kinderen in Capelle aan den IJssel te maken heeft, zoals de inrichting van speelplekken of het kindersportaanbod. Ook overlegt de kinderburgemeester een paar keer met de kinderwethouders. Gezamenlijk proberen zij Capelle leuker te maken voor kinderen. De kinderburgemeester heeft daarnaast ook een aantal ceremoniële taken, samen met burgemeester Peter Oskam en wethouder Ans Hartnagel.

Jeugdraad

Logo Capelse Jeugd RaadDe Capelse Jeugdraad (CJR) is de schakel tussen de Capelse jongeren en de gemeente. Zij laten de stem horen van onze jongeren. De raad bestaat uit 20 leden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

De Jeugdraad heeft een eigen jeugdnota 'De Jeugd weet raad!' opgesteld. Hierin staan wensen, dromen en ambities geformuleerd.
De 5 doelen van deze nota zijn:

1. De jeugd heeft de mogelijkheid om hun talent optimaal te gebruiken.
2. Het zelfbeeld van kinderen en jongeren verbeteren.
3. Ouders doen ook mee.
4. De stem van kinderen en jongeren telt.
5. Meer veiligheid creëren voor jeugd.

De Capelse Jeugdraad (CJR) is ontstaan naar aanleiding van reacties op een jongerenenquête in het kader van het onderzoek Veilig Opgroeien. Van de 5.000 jongeren gaven 1.000 aan dat zij wilden meepraten over zaken die hen aangaan. Daarvan zijn 15 jongeren geselecteerd voor een denktank. Dit leidde in 2007 tot de CJR.

Mail de Capelse Jeugdraad

Bekijk de website van de Capelse Jeugdraad

Jeugdraad op Social media