Denk en doe mee

Stadsvisie

Kijk waar en wanneer u kunt meepraten over de toekomst van Capelle.

Link

Adviesraad Sociaal domein

Betrokkenen praten mee over het beleid voor Wmo, jeugd en participatie. 

link

Denk & Doe mee! Fonds

Bekijk de spelregels en meld uw initiatief aan via de website van het Denk & Doe mee! Fonds.

link

Wijkoverlegplatform

In een Wijkoverlegplatform (WOP) werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties samen aan een prettige wijk. 

link

Maak Capelle

Op deze website regelt u geld voor bewonersinitiatieven zoals een buurtbarbecue, straatfeest, burendag.

link 

Burgerparticipatie

Burgerpanel, burgerjury en Capels Expertise Netwerk.

Link

Ideeënbus

Heeft u een goed idee voor Capelle? Stuur dit dan via onze digitale ideeënbus in.

link

Kindercollege en Jongerenraad

Kinderen en jongeren geven hun wensen aan en praten mee over het beleid van de gemeente.

Link

Praat met de Raad

Ook de gemeenteraad is geïnteresseerd in uw mening.

link 

Groen en duurzaamheid

Energiewijzer Capelle, zelf groen onderhouden, geveltuin.

link