Burgemeester Peter Oskam

Burgemeester Peter Oskam

Contact

E-mail p.oskam@capelleaandenijssel.nl
Twitter @peteroskam_bgm

Portefeuille

 • Algemene beleidscoördinatie (bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid)
 • Openbare orde (inclusief APV)
 • Brandweer en rampenbestrijding (inclusief de Veiligheidsregio)
 • Externe en internationale betrekkingen, stadspromotie, intergemeentelijke samenwerking en kabinet
 • Metropoolregio
 • Juridische zaken en vergunningen
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en burgercontacten (inclusief KCC en digitaal burgerschap).
 • Publiekszaken (inclusief verkiezingen)
 • Wijkportefeuille Capelle-West

Nevenfuncties ambtshalve

 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbezoldigd  
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbezoldigd
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) – onbezoldigd
 • Lid Bestuurlijke Audit commissie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) – onbezoldigd
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) – onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) – onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep Burgernet – onbezoldigd
 • Regionaal Portefeuillehouder mensenhandel Regio Rotterdam Rijnmond – onbezoldigd
 • Lid Bestuurlijke regiegroep Rembrand – onbezoldigd
 • Lid Bestuur Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan – onbezoldigd
 • Beschermheer Stichting Tileng, Capelle aan den IJssel – onbezoldigd        
 • Beschermheer Stichting Pallieter, Capelle aan den IJssel – onbezoldigd
 • Beschermheer EMM (Capelse Muziekvereniging) – onbezoldigd
 • Lid kerngroep Mayors for Peace – Nederland – onbezoldigd
 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid – onbezoldigd
 • Voorzitter VNG werkgroep Portefeuillehouder Toezicht en Handhaving – onbezoldigd

Overige nevenfuncties

 • UEFA Match delegate 2017 – onkosten vergoeding
 • Waarnemer scheidsrechters Betaald Voetbal Eredivisie en Jupiler League – bezoldigd
 • Coach scheidsrechters talententraject AV – onbezoldigd
 • Voorzitter Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (Stichting ExTH) – onbezoldigd
 • Jurylid Persprijs Jacques van Veen 2019 – onbezoldigd