Adviesraad Sociaal Domein

logo adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen
 • Jeugdwet

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners die te maken hebben met deze wetten. Zo wil de gemeente het beleid goed afstemmen op ervaringen, wensen en behoeften van Capellenaren. Zodat alle inwoners van Capelle volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De Adviesraad vervangt de 2 oude raden: Wmo-adviesraad en Cli├źntenraad Sociale Zaken.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad sociaal domein leest u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018.

Heeft u een vraag aan de Adviesraad, neemt u dan contact op via e-mail adviesraadsociaaldomein@capelleaandenijssel.nl.

Mail de adviesraad

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. In juli en augustus vergadert de adviesraad niet..

Vergaderdata 2020

 • dinsdag 21 januari 2020 van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis
 • dinsdag 18 februari 2020 van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis
 • Geannuleerd: dinsdag 17 maart 2020
   
 • dinsdag 21 april 2020 van 19.00 tot 21.30 uur 
 • dinsdag 19 mei 2020 van 19.00 tot 21.30 uur 
 • dinsdag 16 juni 2020 van 19.00 tot 21.30 uur
 • dinsdag 21 juli 2020 van 19.00 tot 21.30 uur in het Huis van de Wijk Oostgaarde, De Linie 5, 2905 AX Capelle aan den IJssel
   
 • dinsdag 15 september 2020 van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis
 • dinsdag 20 oktober 2020 van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis, toehoorders aanmelden via mail adviesraadsociaaldomein@capelleaandenijssel.nl
 • dinsdag 17 november 2020 van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis
 • dinsdag 15 december 2020 van 19.00 tot 21.30  uur in het gemeentehuis

Adres van het gemeentehuis: Rivierweg 111, 2903 AJ Capelle aan den IJssel

Leden