Adviesraad Sociaal Domein

logo adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen
 • Jeugdwet

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners die te maken hebben met deze wetten. Zo wil de gemeente het beleid goed afstemmen op ervaringen, wensen en behoeften van Capellenaren. Zodat alle inwoners van Capelle volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De Adviesraad vervangt de 2 oude raden: Wmo-adviesraad en Cliëntenraad Sociale Zaken.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad sociaal domein leest u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018.

Heeft u een vraag aan de Adviesraad, neemt u dan contact op via e-mail adviesraadsociaaldomein@capelleaandenijssel.nl.

Mail de adviesraad

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. In juli en augustus wordt er niet vergaderd.

Vergaderdata 2018

 • dinsdag 20 maart 2018 van 19.00 - 21.30 uur, Rijckehove, Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle aan den IJssel.
 • dinsdag 1 mei 2018 van 19.00 - 21.30 uur, Rijckehove, Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle aan den IJssel.
 • dinsdag 15 mei 2018 van 19.00 - 21.30 uur, Rijckehove, Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle aan den IJssel.
 • dinsdag 19 juni 2018 van 19.00 - 21.30 uur, Rijckehove, Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle aan den IJssel.
 • dinsdag 18 september 2018 van 19.00 - 21.30 uur, PKN "De Hoeksteen', Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel.
 • dinsdag 16 oktober 2018 van 19.00 - 21.30 uur, PKN "De Hoeksteen', Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel.
 • dinsdag 20 november 2018 van 19.00 - 21.30 uur, PKN "De Hoeksteen', Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel.
 • dinsdag 18 december 2018 van 19.00 - 21.30 uur, PKN "De Hoeksteen', Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel (geen publieke tribune).

Agenda

Leden

Oude verslagen en adviezen

Er zijn nu nog geen verslagen en adviezen van deze adviesraad. Wel kunt u de verslagen en adviezen van de Cliëntenraad Sociale Zaken en de Wmo-adviesraad uit 2017 teruglezen.

Verslagen Cliëntenraad Verslagen en adviezen Wmo-adviesraad