Adviesraad Sociaal Domein

logo adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen
  • Jeugdwet

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners die te maken hebben met deze wetten. Zo wil de gemeente het beleid goed afstemmen op ervaringen, wensen en behoeften van Capellenaren. Zodat alle inwoners van Capelle volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De Adviesraad vervangt de 2 oude raden: Wmo-adviesraad en Cli├źntenraad Sociale Zaken.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad sociaal domein leest u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018.

Heeft u een vraag aan de Adviesraad, neemt u dan contact op via e-mail secretariaat@adviesraadcapelle.nl.

Mail de adviesraad

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. Meld u hiervoor wel aan via e-mail secretariaat@adviesraadcapelle.nl. In juli en augustus vergadert de adviesraad niet..

Vergaderdata 2021

  • dinsdag 19 januari 2021 van 19.00 tot 21.30 uur via Zoom
  • dinsdag 16 februari 2021 van 19.00 tot 21.30 uur via Zoom
  • dinsdag 16 maart 2021 van 19.00 tot 21.30 uur via Zoom
  • dinsdag 15 juni 2021 van 19.00 tot 21.30 uur
  • dinsdag 21 september 2021 van 19.00 tot 21.30 uur

Leden