Adviesraad Sociaal Domein

logo adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen
 • Jeugdwet

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners die te maken hebben met deze wetten. Zo wil de gemeente het beleid goed afstemmen op ervaringen, wensen en behoeften van Capellenaren. Zodat alle inwoners van Capelle volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De Adviesraad vervangt de 2 oude raden: Wmo-adviesraad en CliĆ«ntenraad Sociale Zaken.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad sociaal domein leest u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018.

Heeft u een vraag aan de Adviesraad, neemt u dan contact op via e-mail adviesraadsociaaldomein@capelleaandenijssel.nl.

Mail de adviesraad

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad sociaal domein zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. In juli en augustus wordt er niet vergaderd.

Vergaderdata 2019

 • dinsdag 15 januari 2019 van 19.00 tot 21.30 uur in PKN "De Hoeksteen" aan Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • dinsdag 19 februari 2019 (besloten) van 15.00 tot 21.30 in PKN "De Hoeksteen" aan Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • dinsdag 19 maart 2019 van 19.00 tot 21.30 in PKN "De Hoeksteen" aan Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
   
 • dinsdag 16 april 2019 van 19.00 tot 21.30 in PKN "De Hoeksteen" aan Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • dinsdag 21 mei 2019 van 19.00 tot 21.30 in PKN "De Hoeksteen" aan Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • dinsdag 18 juni 2019 van 19.00 tot 21.30 in PKN "De Hoeksteen" aan Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • optioneel: dinsdag 16 juli 2019 van 15.00 tot 21.30 in het gemeentehuis, Rivierweg 111, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
   
 • dinsdag 17 september 2019 van 19.00 tot 21.30 in het gemeentehuis, Rivierweg 111, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • dinsdag 15 oktober 2019 van 19.00 tot 21.30 in het gemeentehuis, Rivierweg 111, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • dinsdag 19 november 2019 van 19.00 tot 21.30 in het gemeentehuis, Rivierweg 111, 2903 AJ Capelle aan den IJssel
 • dinsdag 17 december 2019 van 19.00 tot 21.30 in het gemeentehuis, Rivierweg 111, 2903 AJ Capelle aan den IJssel

Leden