Burgemeester

Peter Oskam

De burgemeester is zowel voorzitter van de raad als van het college. De burgemeester heeft daarnaast een aantal bijzondere taken zoals het toezien op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en op een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en overheden. Verder is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van procedures, zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten. Jaarlijks brengt de burgemeester het zogenaamde burgerjaarverslag uit.

Verantwoording beleid

De gemeente legt in haar jaarverslagen verantwoording af over gevoerd beleid, de kwaliteit van de dienstverlening en de invloed van de Capelse bevolking op het gemeentelijke beleid.

Voor informatie over deze verslagen, kijkt u bij Verantwoording beleid.

Indien u de burgemeester een e-mail wilt sturen klik dan op: burgemeester@capelleaandenijssel.nl

Wat doet een burgemeester? from VIDEOLOKET on Vimeo.

Naar boven