Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kun je daar invloed op uitoefenen? U hoort het als Gast van de raad.

De gemeenteraad vergadert op maandag 17 april om 19:30 uur. U kunt deze raadsvergadering meemaken en de raadzaal bezoeken! 

Meld u uiterlijk 14 april aan via:

Dan kunt u tijdens de raadsvergadering van maandag 17 april te gast zijn. Deze vergadering wordt ook live op video uitgezonden.

Het programma van de Gast van de raad

Als gast wordt u voorafgaand aan de raadsvergadering (om 19 uur) verwelkomd door burgerraadsleden en griffiemedewerkers. U maakt kennis met burgemeester Oskam - als voorzitter van de raad - en de griffier.

De burgerraadsleden geven u uitleg over hoe een raadsvergadering werkt en vertellen iets over de agendapunten van die avond. Ook krijgt u uitleg over de onderwerpen die er die avond op de agenda staan. U krijgt de ruimte om vragen te stellen. Vervolgens kunt u vanaf gereserveerde plekken op de publieke tribune de vergadering volgen. Na afloop van de raadsvergadering kunt u met de raadsleden na praten.

Aanmelden voor Gast van de raad

Stuur een mail naar:

griffie@capelleaandenijssel.nl