Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 28 oktober 2022

Rozensingel nabij nummer 35
Voor de activiteit: kappen, kappen van een blauwe ceder 
Solislaan 184
Voor de activiteit: bouwen, funderingsherstel van de uitbouw aan de achterzijde van de woning
Raadhuisstraat 11
Voor de activiteit: bouwen, onderkelderen  van een nog te bouwen bijgebouw

Datum ontvangst: 30 oktober 2022

’s-Gravenweg 17 - 47 
Voor de activiteit: werkzaamheden uitvoeren, vervangen duiker dam
Poortmolen 121
Voor de activiteit: in-uitrit aanleggen
Pulsi Balonishof 2
Voor de activiteit: bouwen, overkapping achtertuin

Datum ontvangst: 1 november 2022

Fazantstraat 24
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen in het voordakvlak
Aert van Nesstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, transformatie van kantoren naar woningen

Datum ontvangst: 2 november 2022

Burgemeester Schalijlaan 36
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, vestigen van een bezorgservice in levensmiddelen en aanverwante artikelen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 1 november 2022

Max Havelaarburg 53
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Paganinistraat 91
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Verzenddatum: 3 november 2022

Rosanderwaard 26
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, uitbouw aan de voorzijde van de woning

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Metz Nederland, depot Grateastraat 83, van 11 november tot en met 23 december 2022
 • Aannemingsbedrijf Kwaadsteniet, ingebruikname gemeentegrond op de groenstrook langs de Burgemeester Schalijlaan ter hoogte van de zuidelijke kruising met de Filosofentuin, van 24 oktober tot en met 23 december 2022

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Verkoop van oliebollen, tegenover Aïda, van 1 november tot en met 31 december 2022
 • Snackwagen aan de Lylantsebaan, op de vrijdagen, zaterdagen en koopzondagen, van 1 januari tot en met 31 december 2023

Ontheffing RVV 1990  -  verleend

 • Arriva Nederland, voor het rijden over busbanen vanaf Capelsebrug naar het Capelseplein (heen en weer) en vanaf het Capelseplein naar de Algerabrug (heen en weer) in verband met werkzaamheden bij defect en calamiteiten tot 1 december 2023
   

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Vermeulen Groep, frezen en aanbrengen van asfalt ter hoogte van ’s-Gravenweg 162 en 168 tussen het ’s-Gravenpark en ’s-Gravendreef van donderdag 10 november 19.00 uur tot vrijdag 11 november 2022 06.00 uur
 • Reijm Groep BV, groenonderhoud, van maandag 14 november tot en met zondag 20 november 2022 tussen 19.00 en 07.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. 
Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Plaatsen container, op parkeervak nabij Saliriestraat 16 in verband met een verbouwing, van 15 tot en met 25 november 2022
 • Kerstfestival van Lomans Capelle BV, donderdag 15 december 2022 van 15.00 tot 18.00 uur op het parkeerterrein van Lomans Capelle BV aan de Barckalaan 10

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M. Sprenger - 09-07-1955 - Sweelinckstraat 9 - 26-11-2022
 • C.F. Brunken - 09-08-2000 - Dotterlei 659 - 02-12-2022 

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • B.R. Lydiatt - 08-02-1972 - Machteld erf 3 - 03-11-2022
 • D.R. van den Hoff - 04-07-1991 - Floridaweg 20 X - 03-11-2022
 • Y. van de Noort - 23-02-1968 - Merellaan 93 - 03-11-2022
 • A.J. Gonlag - 07-11-1959 - Merellaan 93 - 03-11-2022
 • B.D. Gonlag - 19-08-2002 - Merellaan 93 - 03-11-2022
 • H. Nevo - 04-10-1950 - Borndiep 58 - 03-11-2022
 • C.M. Hasselbaink - 08-11-1994 - Schermerhoek 74 - 03-11-2022
 • G.Z.R. Hasselbaink - 02-11-2021 - Schermerhoek 74 - 03-11-2022
 • S.E.S. Hasselbaink - 23-03-2020 - Schermerhoek 74 - 3-11-2022
 • C.A. Jackson - 18-01-2001 - Wilgenhoek 44 - 03-11-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek  (huis aan huis blad).