Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 26 oktober 2023

Rivium Boulevard 122
Voor de activiteit: bouwen, het realiseren van 14 extra (slaap)kamers op de 3e verdieping en 2 extra algemene ruimtes ten behoeve van huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne

Datum ontvangst: 27 oktober 2023

Heer Halewijnburg 31
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning

Datum ontvangst: 30 oktober 2023

Prado 1
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een winkelwagenstalling
Hoofdweg 48A
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, meerdaagse/incidentele sample sale (2 keer per jaar) in het bedrijfsgebouw

Datum ontvangst: 1 november 2023

Rietkraag 42
Voor de activiteit: bouwen, vergroting van de nieuwbouwwoning door middel van een aanbouw

Datum ontvangst: 2 november 2023

Rietkraag 33
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een berging

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 31 oktober

Prado 1
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen gaskoeler op het dak van de supermarkt
Einde beslistermijn: 14 december 2023

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 31 oktober 2023

Stadplein nabij 1
Voor de activiteit: bouwen, aanbrengen fundering pleinvloer Stadsplein

Verzenddatum: 2 november 2023

Pelikaanweg 1
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, bouwen van een tuinbouwkas voor onderwijsdoeleinden
Dorpsstraat 172
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, plaatsen van 2 dakkapellen in het achterdakvlak

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010-2848721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Louis Couperusplaats

Het college heeft op 6 november besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Louis Couperusplaats:

  • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
  • 1 parkeerplaats gelegen aan de Louis Couperusplaats ter hoogte van portiek 3 - 313, in de zuidoostelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

  • BAM, voor slijpwerkzaamheden aan het treinspoor in de periode januari 2024 tot en met december 2028
  • CityTec, voor het vervangen van verkeersregelinstallaties ter hoogte van Schollevaartse Dreef-Hoofdweg, 1 of 2 nachten in de periode van 27 november tot en met 7 december 2023 tussen 20.00 en 06.00 uur

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

  • Festiviteit met muziek, in Biljart Snooker & Poolcentrum Capelle, Marsdiep 2, 6 november 2023 van 18.00 tot 20.00 uur
  • Fakkeloptocht door Oostgaarde, voor de viering van het Hindoestaanse lichtjesfeest (Diwali), 11 november 2023 van 18.45 tot 19.30 uur, start- en eindlocatie Noorderbreedte 101
  • Winterplein en Santarun, een kleine kerstmarkt op de parkeerplaats naast het buurtcentrum aan de Willem Barentszstraat 3 en een loop van deelnemers in kerstmannenpak, 16 december 2023 van 14.00 tot 17.00 uur

Rectificatie

In week 43 staat dat er een proefvergunning is verleend voor de verkoop van bloemen en planten op het Slotplein van 2 november tot en met 6 december. Dit moet zijn 6 januari tot en met 3 februari 2024.