Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 24 mei 2022

Centrumpassage 51
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van nieuwe puien in de achtergevel en het plaatsen van een nieuwe warmtepompinstallatie op het dak
Rondedans 156
Voor de activiteit: kappen, 3 bomen

Datum ontvangst: 27 mei 2022

Beemsterhoek 337a
Voor de activiteit: bouwen, overkapping

Datum ontvangst: 28 mei 2022

Bermweg 250b
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen winkel/schuur tot Bed & Breakfast
Fascinatio Boulevard 1108
Voor de activiteit: bouwen , schuur voorzijde van de woning

Datum ontvangst: 30 mei 2022

Nijverheidstraat 202
Voor de activiteit: bouwen, erfafscheiding met overkapping
Kanaalweg 52
Voor de activiteit: bouwen, gemaal verplaatsen
Schoutenstraat 23
Voor de activiteit: bouwen, wijziging entree

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verlenging beslistermijn

Verzenddatum: 27 mei 2022

Barbizonlaan 50
Voor de activiteit: bouwen en tijdelijk afwijken bestemmingsplan, verbouwing voor noodopvang
Einde beslisdatum: 10 juli 2022

Verzenddatum: 31 mei 2022

Vondellaan 9
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
Einde beslisdatum: 12 juli 2022

Verzenddatum: 1 juni 2022

Charactostraat 4
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Einde beslisdatum: 12 juli 2022

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 30 mei 2022

Rubenssingel 127  en 129
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan dakkapel voordakvlak

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Gebruik openbare weg/gemeentegrond  -  verleend

 • Plaatsten trailer, op de parkeerplaats voor het KinderLab Middelwatering aan de Reigerlaan 66, in verband met techniekdagen voor groep 7 en 8 van de Montessorischool, dinsdag 7 juni, donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni 2022 van 07.30 tot 15.30 uur
 • Bus on tour, op het Amnestyplein, in verband met de ‘Internationale dag tegen ouderenmishandeling’ (onder de aandacht brengen van ouderenmishandeling), woensdag 15 juni 2022 van 13.00 tot 16.00 uur
   

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Reijm Groep B.V., voor het groenonderhoud aan de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg, in week 26: 27 juni tot en met 3 juli 2022 tussen 19.00 en 07.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Softbaltoernooi (voor dames en heren), op het complex van HSV Eurostars, 11 juni 2022 van 10.00 tot 19.00 uur
 • Vitaliteitsdag, op het complex van Sparta Cricket, 23 juni 2022 van 13.00 tot 20.00 uur
 • Kerk op Straat, evangelisatie op het Stadsplein, 25 juni 2022 van 10.30 tot 16.00 uur
 • Barbecue Noorse buurt, op het speelveld aan de Hordaland, 2 juli 2022 van 16.00 tot 23.00 uur
 • Buurtbarbecue Bouvigne, op de parkeerplaats naast Bouvigne 26, 2 juli 2022 van 18.00 tot 23.00 uur
 • Kleine pasar malam, voor bewoners en voor ouderen rondom woonzorgcentrum De Vijverhof, op het terrein van De Vijverhof (Reigerlaan 251), 9 juli 2022 van 10.00 tot 19.00 uur
 • Barbecue bewoners Baronie, op het veld bij de Baronie, 9 juli 2022 van 13.00 tot 18.00 uur
 • Buurtfeest Henry Moorepassage, onderaan middentrap Henry Moorepassage (langs de vijverpartij), 13 augustus 2022 van 16.00 tot 21.00 uur
 • Zomeractiviteiten Sportief Capelle, voor de jeugd, op diverse locaties in de gemeente, van maandag 11 juli tot en met vrijdag 19 augustus 2022