Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 31 januari 2024

Maria Danneels erf 51-61
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van hekwerk rondom dakterras

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Verlening beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 30 januari 2024

's-Gravenweg 78
Voor de activiteit: bouwen, vervanging van gevelkozijn en poort, en plaatsen van een dakopbouw
Einde beslistermijn: 11 maart 2024

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 31 januari 2024

Bugel 16
Voor de activiteit: bouwen, vervanging galerijhekken aan de voorgevel

Verzenddatum: 1 februari 2024

Fascinatio Boulevard, kavel NK1
Voor de activiteit: uitweg in/uit- rit aanleggen, aanleg van 2 uitritten ten behoeve van kavel NK1
Bermweg 262
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, vervangen aanbouw aan achterzijde van de woning

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010 - 28 48 721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.