Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 18 januari 2024

Bermweg 252B
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw tussen garage en woning

Datum ontvangst: 23 januari 2024

Stadsplein 99
Voor de activiteit: reclame, reclame/gevelbord
Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van huisnummer 704
Voor de activiteit: kappen, kappen van 3 bomen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Verhuurvergunning opkoopbescherming  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 22 januari 2024

Kerklaan 30

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 24 januari 2024

Solislaan 37
Voor de activiteiten: bouwen, splitsing naar 4 eengezinswoningen

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 22 januari 2024

Chopinstraat 94
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van 2 dakkapellen op de zolderverdieping
Prado 1
Voor de activiteit:bouwen, plaatsen van een winkelwagenstalling
Fluiterlaan 52
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding Amandelhof gebouw A ten behoeve van kantoorruimte

Verzenddatum: 24 januari 2024

Nieuwe Laan 8
Voor de activiteit: bouwen, aanbrengen tussenvloer

Verzenddatum: 25 januari 2024

Vlierbaan 6 tot en met 12 
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw bedrijfspand ten behoeve van verhuur opslagboxen
’s-Gravenweg 339B
Voor de activiteit: bouwen en uitweg in/uitrit aanleggen, wijzigen bestaande inrit en bouwen van een nieuwe brug
Platotuin 10
Voor de activiteit: bouwen, wijziging van entree woning
 

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010 - 28 48 721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Meidoornveld, 1e Octaviolaan en Rossinitraat

Het college heeft op 29 januari besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op het Meidoornveld, de 1e Octaviolaan en de Rossinistraat:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn
 • 1 parkeerplaats gelegen op de parkeerplaats aan het Meidoornveld ter hoogte van portiek 55-69L, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • 1 parkeerplaats gelegen aan de 1e Octaviolaan ter hoogte van huisnummer 21, in de westelijke haaksparkeervakrij van de parkeervakrijen in het midden gelegen, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • 1 parkeerplaats gelegen op de parkeerplaats aan de Rossinistraat ter hoogte van portiek 42-180, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Gebruik gemeentegrond  -  verleend

 • Safety Solutions Nederland B.V., hoogwerker plaatsen rondom de Koperwiek, Rivierweg 23, op het parkeerterrein van de Rivierweg en Steenloperstraat 22 tot en met 44, op donderdag 25 januari 2024
 • Kees Koopman Transport B.V., hijskraan plaatsen ter hoogte van Papiermolen 52, van 6 tot en met 7 februari 2024
 • Schildersbedrijf B. Hoftijzer B.V., twee containers plaatsen op twee parkeervakken nabij Evoluon, van 15 januari tot en met 15 juli 2024
 • HT Infra B.V., keet, container en een bouwterrein plaatsen ter hoogte van het Stadsplein, van 8 januari tot en met 31 mei 2024

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Verkoop van aardappelen, groenten en fruit, op de zaterdagen, op de parkeerplaats aan de Jasmijnsingel in de wijk Schenkel, voor het jaar 2024

Ontheffing RVV 1990  -  verleend

 • Arriva Nederland, voor het gebruik van busbanen bij calamiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2024

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Bingo, in het Huis van de Wijk Schollevaar (Stationsplein 20) op zondag 21 januari, 25 februari, 24 maart, 21 april, 26 mei en 23 juni 2024 van 13.00 tot 15.00 uur en donderdag 8 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 2024 van 19.00 tot 21.00 uur
 • Bingo, in wijkpunt Torenhof (Torenhof 1) op woensdag 14 februari 2024 van 10.30 tot 12.00 uur, vrijdag 23 februari, 29 maart, 26 april en 24 mei 2024 van 19.30 tot 23.00 uur
 • Bingo, in de Bermensteyn (Bazuin 7) op zondag 4 februari, 7 april, 2 juni, 4 augustus, 6 oktober en 6 december 2024 van 14.00 tot 17.00 uur

Rectificatie

 • Publicatie week 3, verleende evenementenvergunning voor Lustrumfeest 50-jarig bestaan Hockey Club Capelle, op het terrein van HCC (Bermweg 33), zaterdag 20 januari 2024 van 16.00 tot 22.00 uur, adres moet zijn: Capelseweg 33