Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 20 april 2023

Lylantse Baan 11 nabij
Voor de activiteit: bouwen, wijziging op eerder verleende vergunning

Datum ontvangst: 21 april 2023

Libellendans 8 
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een fietsenstalling voor de woning
Telemannstraat 8
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een aanbouw
Educatusstraat 10
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, aanpassing op bestaande vergunning

Datum ontvangst: 24 april 2023

Andreas Schelfhoutrade 81
Voor de activiteit: bouwen, legaliseren van een geplaatste vlonder

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 24 april 2023

Pastel 37
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, plaatsen van een dakopbouw
Rivium Promenade 62
Voor de activiteit: bouwen, vastleggen van aangebrachte brandscheidingen

Verzenddatum: 25 april 2023

Goudenregenstraat 77
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen van de voorgevel

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Heijmans, voor 7 parkeervakken aan de Aida, in verband met vervangen waterleiding, van 30 mei tot 30 juni 2023
 • Hoftijzer, voor 3 parkeervakken in de Bellinistraat, in verband met schilderswerkzaamheden, van 5 mei tot en met 12 juni 2023
 • Hoftijzer, voor 2 parkeervakken aan de Waldhoorn, in verband met schilderswerkzaamheden van 19 juni tot en met 4 september 2023
 • Consolidated Nederland, voor 6 parkeervakken aan het Hollandsch Diep voor project Springersdiep in opdracht van Havensteder van 8 mei tot en met 30 november 2023
   

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Verjaardagsfeestje met springkussen, op het grasveld ter hoogte van Lepelaarsingel 49, 29 april 2023 van 15.00 tot 21.00 uur
 • Opening FC Straat, voetbaltoernooi voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar, 12 mei 2023 van 14.30 tot 17.30 uur op het trapveld aan de Bongerd
 • Opening FC Straat, voetbaltoernooi voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar, 26 mei 2023 van 14.30 tot 17.30 uur op het Touzanipad (voetbalkooi Valeriusrondeel)
 • Senioren Toernooi, HSV Euro Stars, Capelseweg 37, 29 mei 2023 van 13.00 tot 23.00 uur
 • Personeelsfeestje, grote veld bij Schollebos nabij de pyramide, 20 mei 2023 van 20.00 tot 23.00 uur
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Papiermolen 43, in verband met het verbouwen van de tuin, van 3 tot en met 13 mei 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak aan de Stoelendans voor het verbouwingsafval, aanvraag door Jachthoorn 22, van 4 tot en met 18 mei 2023
 • Plaatsen Kubox, op parkeerplaats voor de woning Narcisstraat 17 in verband met verhuizing, 12 juni 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Doormanplein 62, in verband met afvoer van de keuken, van 3 tot en met 10 mei 2023

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • J.C. Hagen Pimentel - 02-07-1990 - Schermerhoek 139 - 23-05-2023
 • D. Kushch - 28-11-2007 - Monteverdistraat 80 - 23-05-2023

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via: Onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • M. Erdemsoy - 22-07-1998 - Schermerhoek 136 - 24-04-2023
 • B. Hattit - 14-08-2003 - Wiekslag 658 - 24-04-2023
 • A. Meijer - 17-11-1991 - Albert Cuypstraat 21 - 24-04-2023
 • N. Talouka - 29-12-1993 - Henry Moorepassage 31 - 24-04-2023
 • S. Garieb - 12-02-1972 - Priamsingel 275 - 24-04-2023
 • E. Pichardo Garcia - 11-03-2004 - Het Steen 53 - 24-04-2023

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in Het Kontakt IJssel en Lekstreek (huis aan huis blad).