Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 12 mei 2022

's-Gravenweg 325
Voor de activiteit: bouwen, wijziging van woonvorm, indeling woonvorm A B C en zijgevels en het maken van dakramen

Datum ontvangst: 16 mei 2022

1e Terralaan 9
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel op het voordakvlak
Gong 3
Voor de activiteit: kappen van een boom (Gleditsia) op het schoolplein van de Contrabas school

Datum ontvangst: 18 mei 2022

Paasberg 124 
Voor de activiteit: bouwen, airco plaatsen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning regulier procedure  -  verleend

Verzenddatum: 16 mei 2022

Nijverheidstraat 190 en 188
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van 2 woningen
Binnenhof 22
Voor de activiteit: bouwen, maken van een constructieve doorbraak ten behoeve van een trapgat

Verzenddatum: 17 mei 2022

's-Gravenweg 347
Voor de activiteit: bouwen, 6 woningen Johannahoeve

Verzenddatum: 18 mei 2022

Rivium Westlaan 72
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan Reclame kantoor Antea Group

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Gebruik openbare weg/gemeentegrond  -  verleend

 • Verlenging van reeds geplaatste container, op parkeervlak aan de Capelseweg 146 in verband met verbouwing, van 9 mei tot 1 december 2022
 • Holland Bouwadvies BV (verlenging van reeds geplaatste container), ingebruikname gemeentegrond nabij Spoorlaan 2 voor depot, van 1 juni tot 23 september 2022
 • Hoftijzer Vastgoed, plaatsen van een keet en toilet aan de Keerkring ter hoogte van nummer 95, in verband met schilderswerkzaamheden, van 6 juni tot 31 augustus 2022

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Avondvierdaagse Capelle aan den IJssel, van 13 juni tot en met 17 juni 2022 tussen 17.00 en 21.00 uur, de start- en eindlocatie is bij het clubgebouw van Hockeyclub Capelle, Capelseweg 33

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Kidsplein en feestelijke afsluiting Scan & Win actie, op het Pier Panderplein, op zaterdag 28 mei 2022 van 10.00 tot 16.00 uur
 • Plaatsen container, voor de woning Kerklaan 42, in verband met vervangen van dakpannen (van huisnummer 44), van 27 mei tot 7 juni 2022
 • Plaatsen container, op parkeervak nabij Solislaan 60, van 31 mei tot 3 juni 2022
 • Plaatsen container, nabij Desertosingel 31, in verband met verbouwing, van 25 mei tot 7 juni 2022
 • Plaatsen container, op parkeervak zijde Fluiterlaan voor woning Stadsplein 30, van 6 tot 10 juni 2022
 • Plaatsen container, nabij Maindal 2, van 16 tot 28 mei 2022

de hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie

 • Speelweek Capelle West, 15 tot en met 19 augustus 2022