Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 12 januari 2023

Lijstersingel 50
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van transparante en wegschuivende balkonbeglazing
Fazantstraat 42
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw ter behoeve van plaatsing van een patio

Datum ontvangst: 13 januari 2023

Dorpstraat tegenover huisnummer 3
Voor de activiteit: reclame, plaatsen van een informatiebord ten behoeve van 750 jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum ontvangst: 17 januari 2023

Jacob Catslaan 38
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 16 januari 2023

Onacklaan 77
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Kunt u niet wachten tot u een beslissing op uw bezwaar ontvangt? Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Dit is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening(externe link)’. Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van de bouwactiviteiten totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep. Dit doet u bij de  Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM. U betaalt hiervoor kosten aan de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verplaatsen individuele gehandicaptenparkeerplaats Rondedans

Het college heeft op 23 januari 2023 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het verplaatsen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Rondedans:

  • in te trekken het besluit met nummer 221026-VKB-032-Rondedans, d.d. 16 november 2022;
  • de individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van perceel 27 en 122 aan de Rondedans te verplaatsen ter hoogte van perceel 27 en 140 door het verplaatsen van het verkeersbord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord OB309. 

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats De Baronie

Het college heeft op 23 januari 2023 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op De Baronie:

  • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
  • Eén parkeerplaats gelegen ter hoogte van portiekingang De Baronie 69-107, in de zuidelijke rij met haakse parkeervakken, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Kunt u niet wachten tot u een beslissing op uw bezwaar ontvangt? Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Dit is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’(externe link). Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van de bouwactiviteiten totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep. Dit doet u bij de  Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM. U betaalt hiervoor kosten aan de rechtbank.

Zone 30 en parkeerverbodszone Operalaan en Hermitage

Het college heeft op 23 januari 2023 besloten de snelheid op de Operalaan en de Hermitage terug te brengen van 50 km/h naar 30 km/h.

Daarnaast is besloten een parkeerverbodszone in te stellen op de volgende wegen:

  • Operalaan, Charlotte Pallandtrade, Auguste Renoirrade, Norma, Parsifal,Tosca, Nabucco, Hermitage, Librije, Bouvigne, Evoluon, Agnietenhof Het Steen, Markiezenhof, Schollevaartseweg, Prado en Lakenhal.

De zone 30 en de parkeerverbodszone worden gerealiseerd door het plaatsen van de verkeersborden A01-30E01zb (Zone 30 in combinatie met parkeerverbodszone) van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de wegen rondom de Operalaan en Hermitage.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Kunt u niet wachten tot u een beslissing op uw bezwaar ontvangt? Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Dit is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’(externe link). Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van de bouwactiviteiten totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep. Dit doet u bij de  Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM. U betaalt hiervoor kosten aan de rechtbank.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

  • Bingobijeenkomsten, in buurtcentrum De Fluiter, Wiekslag 3, op 11 februari, 8 april en 10 juni 2023 van 19.00 tot 22.30 uur
  • Love Balloon Light Evening, voor het veld tussen de Karekietstraat en de Reigerlaan, op 11 februari 2023 van 14.00 tot 21.00 uur

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie

  • Hindoestaanse Holika, 7 maart 2033, Stationsplein 20
  • Capelse Dorpskerk Bazaar, 1 april 2023, Dorpskerk aan de Kerklaan 2

Collecterooster februari 2023

  • 6 tot en met 11 februari 2023 - Stichting Hartekind